Östgötars minne/1652

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1651
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1652
1653  →


[ 47 ]

1652.

591. Nicolaus Ingelli Fegrinus. Prv. 1661. Past.-adj. i Gårdeby 61; kollega i Linköping 65. D. där 1666, begr. 233. [ 48 ]

592. Gustavus Christierni Tartorius. F. i Norrköping; fad. kyrkoherde (tysk).

Kallas äfven Tarter. — Nämnes som fullmäktig i Norrköpings rådsturätts protokoll 1658, då han reste till Göteborg. Nic.

593. David Jacobi Vittman [Vitt]. F. i Linköping. Referendarie i Krigskolleg.; kommissarie där. D. 1678, begr. i Linköping 102.

594. Valentin Erici Prytz. F. i Kuddby 1633; fad. kyrkoherde [43].

Förekommer äfven med namnet Preutz och uppgifves af några varit född redan 1622.

595. Isacus Petri [Dryslinus]. F. trol. i Eksjö; fad. borgmästare. Pastorsadjunkt i Eksjö. D. efter 1658.

596. Martinus Johannis Paludinus [Bostelius]. F. i Norrköping 1631. Prv. 78. Komminister i Kaga 78. D. 1694.

Var under ett år suspenderad för lägersmål. H. — Bröder n:r 639 och 640.

597. Petrus Israëlis Vangel [Vangelius]. F. i Vånga 1629; fad. kyrkoherde

[88], Stud. i Åbo 65, i Lund 68; prv. 72. Past.-adj.; krigspräst. D. i Västra Ed 1677 307.

Afled under en resa för att profprädika i Västra Ed.

598. Andreas Christmanni Rogman [Reiman]. Fad. bonde i Västerlösa.

599. Torgerus Petri Chrangelius. F. i Gammalkil. Prv. 1651. Kollega i Linköping 57. D. 1666, begr. i Gammalkil 145.

I Linköpings konsistorium androgs 1654 Torg. P:i Chrangelii förlofning med Sophia Håkansdotter från Västra Harg. Förlofningen hade skett 1652 under kondition, att han skulle resa till Uppsala och studera. Hr Håkan kostade mycket på honom både då han halp honom till Uppsala och eljest sedan både med proviant och pengar. Nu ville han åtra sig. Torgerus trodde, att Pet. Svenssons i Gammalkil son låg henne om etc. Resol.: »diff. till Pedermässan 1655; dn. Torgerus reser nu så länge till Uppsala; interim skal han esomoftast försöka hos sin fästmö med kärl. skrifv.» etc., men 1656 upphäfdes förlofningen. Torgerus hade förlofningsaftonen slagit sin fästmö en väldig örfil, för det han ej fick ligga när henne i fållbänken; hotat att framdeles bota henne etc. Nic.

600. Johannes Johannis Törning. F. i Törnsfall; fad. kyrkoherde. Stud. i Åbo 1649; fil. doktor utrikes; prv. 63. Rektor i Västervik 58; kyrkoherde i Hult o. Edshult 68, i Västervik o. Törnsfall 94. D. 1695 205.

601. Botvidus Nicolai Cnattingius. F. i Västerlösa 1633; fad. kyrkoherde [54]. Bonde i Spärringe i Västerlösa. D. där 1694.

602. Johannes Johannis Phœnix. F. 1631; fad. kyrkoherde i Målilla [59]. Prv. 56. Kommin. i Målilla o. Gårdveda 56; kyrkoherde där 66, i Vimmerby o. Pelarne 82; prost 82; kontr.-prost. Riksdagsman 82. D. 1704 65.

Var en from och stilla man. H.

603. Daniel Johannis Kesling [Renling]. F. i Norrköping. Fiskal där (1669).

604. Henricus Hermanni Vibbeling. F. i Söderköping; fad. borgmästare. Tjänsteman vid Stora sjötullen i Sthlm; tillika riddarhuskamrer. D. i Sthlm 1672, begr. 2411.

Grafskrift öfver honom författades af Lucidor.

605. Gustavus Laurentii Engius. F. i Örtomta 1634 112; fad. kyrkoherde [50].

606. Johannes Johannis Vagner [Vagnerus]. Fad. kyrkoherde i Landeryd. Bokhållare (»rationarius aulicus»)

607. Bergerus Bergeri Beccander. F. i Asby 1631; fad. prost [104]. Trol. landtbrukare; egare af Asby skatteg. i Asby. D. efter 1672.

Som egare af ofvannämnda gård förde han 1672 rättegång om egor, som skulle därifrån blifvit lagda till prästbostållet. R. Enligt andre skulle han dött i Stockholm redan 1667. men denna uppgift beror troligen på misstag. [ 49 ]

608. Petrus Magni Rydelius. F. i Östra Ryd 1631; fad. kyrkoherde [151]. Prv. 54. kyrkoherde i Östra Ryd 72. D. 1707 127.

Blef af domkapitlet dömd till böter för det han lyst till äktenskap för sig själf. I en prädikan yttrade han: »Kristus hafver icke utsändt några fogdekarlar och skomakare»; blef därför tilltalad. Br.; H.

609. Daniel Magni Rydelius. F. i Östra Ryd 1632; fad. kyrkoherde [151]. Prv, 54. Krigspräst 67, vid Östg. kav.-reg. 69; kyrkoherde i Rök o. Heda 73. D. 1681.

Hade i Stockholm 1670 i en prädikan brukat otjenliga ordformer såsom »den nybakade adeln» etc., hvilket väckte anstöt och beredde honom obehagligheter.

610. Johannes Petri Rappstadius.

611. Benedictus Nicolai Hjort. F. 1632; fad. kyrkoherde i Hjorted. Prv. 59. Adj. i Hjorted; kyrkoherde där 67. D. 1681 154.

612. Laurentius Erici Schening. F i Vadstena 1639; fad. borgmästare i Skeninge. Tullförvaltare i Halmstad. D. 1697.

613. Ericus Olavi Amnelius. F. trol. i Å.

614. Jonas Benedicti Sudercopensis. F. i Söderköping 1630; fad. hästhandlare. Handlande i Söderköping.

615. Benedictus Magni Phœnix. F. i Söderköping 1631; fad. kollega [74]. Prv. 59. Kollega i Söderköping. D. i Kuddby 1662 121.