Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1657

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1656
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1657
1658  →


[ 53 ]

1657.

685. Andreas Johannis Ehrenfelt [adl. 1675; förut Nordman]. F. i Norrköping; fad. uppbördsman (polack). Adv.-fiskal vid Riddarhuset; häradshöfding [ 54 ]i Aska o. Barne h:d 78, i Ydre, Kinda o. Bankekind 79; bankkommissarie 81; tit. lagman 1721. D. 1724.

E. »var en skicklig och nitisk hankens tjänsteman, men invecklades så i den tidens tvister och trakasserier rörande bankaffärerna, att han slutligen blef afsatt.» A.

686. Jonathan Olavi Figrelius. F. i Linköping; fad. hosp.-prädikant [190]. Stud. i Åbo 1688. Notarie i Sthlms justitiekolleg. o. förmynd.-kammare 72; primariekämnär vid stadens kämnärsrätt 73. D. 1674 3.

687. Johannes Erici Vadstenensis [Vadstenius]. Apologist i Linköping 1668; afsatt. D. 1685.

688. Laurentius Holstani Hall.

689. Petrus Jonaæ Lingelius.

690. Petrus Benedicti Hilleman. Fad. fogde i Östra Tollstad. D. som stud. i Uppsala 1665.

691. Daniel Danielis Dalhemius. F. i Kettilstad 1638; fad. prost [149]. Med. doktor i Utrecht 70. Praktis. läkare i Falun; amiralitetsmedikus i Sthlm 75; led. af Colleg. med. 75. D. i Sthlm 1679.

D. var 1677 tjänstgörande på svenska flottan under sjöslaget vid Kjögebugt. — »En liten och tjock man.» Dog i största fattigdom.

692. Olavus Johannis Vong. F. i Vånga 1634 3; fad. kronolänsman o. bärgsman. Prv. 72. Utn. konrektor i Söderköping 65; rektor 70; lektor i Linköping 73; tillika kyrkoh. i Skeda 81; kontr.-prost i Vifolka 81; förste teol. lektor o. penit. publ. 86; domprost i Linköping 91. D. 1694 271.

V. var deputerad till kyrkolagens öfverseende i Stockholm 1685. Blef kallad till superintendent på Gotland 1692, men undanbad sig detta ämbete.

693. Joannes Andreæ Ankerman [Ankar]. F. i Jursdala 1636; fad. bonde. Prv. 61. Kommin. i Östra Stenby 61, i Vårdsbärg 73; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 74. D. 1692, begr. 137.

694. Johannes Petri Speet. F. i Norrköping; fad. rådman o. fabrikör. Stadsnotarie i Norrköping 1666; stadskassör 67. D. 1675, begr. 186.

Af akad. konsist. dömdes han 1663 att för ojjud samt öfverfall och misshandel af Elias Skinnares son från Stockholm mista värjan, erlägga böter och sitta 4 dygn i »prubban.» K.-prot.

695. Magnus Petri Belnerus. F. 1634. Prv. 67. Kollega i Söderköping 66; kyrkoherde i Gistad 83. D. 1700 216.