Östgötars minne/1656

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1655
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1656
1657  →


[ 52 ]

1656.

667. Andreas von Brobergen. F. i Norrköping 1639 173; fad. tullförvaltare (tysk). Kamrerare hos drottn. Kristina i Rom 78. D. där.

Härstammande från en urgammal tysk adlig ätt, blef v. B. jämte sex bröder naturaliserad svensk adelsman 1678. Uppgifves dött samma år.

668. Carolus Petri Vailinus. F. i Törnevalla 1631; fad. ryttmästare. Musikdirektör (»dir. mus. & Cantus») i Upps. 61; tillika v. bibliotekarie vid univ.-biblioteket 61. D. i Uppsala 1674. [ 53 ]

669. Nicolaus Johannis Liljeroth [adl. 1674; förut Eosander; frih. 97; grefve 1702]. F. i Åsbo 1635 254; fad. prost. Kommissionsråd till Barbariet 67; kommissionssekreterare vid sv. beskickn. i Frankrike 69; sekreterare i Kommerskolleg. 73; hofråd 77; envoyé i Frankrike 77—89, hos Generalstaterna 91; ambassadör vid fredskongressen i Rijswik 97; envoyé i Holland 91—1703; kungl. råd 04. Pernau univ:s kanslär 02. D. i Sthlm 1705 194.

»L. räknas med allt skäl till det karolinska tidehvarfvets kunskapsrikaste och skickligaste diplomater. Han användes därför på de ansvarsfullaste poster» och afgaf till sin regering vidlyftiga ämbetsberättelser, hvilka höra till denna tids viktigaste politiska aktstycken. Lamberty, som var personligen bekant med Liljeroth, säger i sina memoarer, att denne »var en väl öfvad och skicklig minister, men mycket högdragen och för högt böjd att söka egen fördel.» Se vidare Biogr. lex.

670. Johannes Thoresson [Theodori, Torgeri]. Notarie i Reduktionskolleg.; sekreterare där 1683. D. 1703.

671. Adam Andersson. F. i Linköping. D. antagl. som stud. där.

672. Johannes Johannis Bergman. Prv. 1665. Huspräd. hos frih. Lars Fleming; kyrkoherde i Lifland.

673. Ericus Johannis Bergman. Hauptman på Vadstena slott.

674. Johannes Henrici Norcopensis.

675. Michaël Benedicti Appelberg. F. i Örbärga; fad. bonde. Stud. i Åbo 1652.

En Michaël Appelberg utan kändt yrke var bosatt i Örebro 1668. Kart vara ofvanstående.

676. Laurentius Andreæ.

Man har förmodat, att denne skulle vara densamme som n:r 630, men ovisst. — En Lars Andersson var under senare delen af 1600-talet rådman i Linköping, död 1707, och fader till n:r 1280.

677. Isacus Magni Conopæus. F. i Linköping; fad. kyrkoherde i Örbärga.

678. Edvardus Svenonis [förnamnet äfven uppgifvet Ivarus].

Blef 1658 instämd till akad. konsistoriet af en skomakare med yrkande att få betalning för en häst. K.-prot.

679. Jonas Holstani.

680. Laurentius Erici Seminander. Stud. i Åbo 1654; prv. 58. Komminister i Örbärga o. Nässja 65. D. 1668 234.

681. Laurentius Petri Vadstenius [Vassenius]. F. trol. i Vadstena. Prv. 1668. Konrektor i Eksjö 66; rektor 68. D. 1675 76.

682. Claudius Jacobi Lincopensis.

683. Israël Israëlis Vangel [Vangelius]. F. i Vånga 1634 27; fad. kyrkoherde [88]. Mönsterskrifvare vid Östg. kav.-reg. 66; afsk. 81. Bosatt på Trädgårdstorp i Landeryd. D. där 1683 83.

684. Laurentius Israëlis Vangel [Vangelius]. F. i Vånga 1636 152; fad. kyrkoherde [88]. Prv. 66. Apolog. i Linköping 61; kyrkoherde i Å 68, i Mogata o. Borrum 80. D. 1692.