Sida:Östgötars minne.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
686-699
1658.

i Aska o. Barne h:d 78, i Ydre, Kinda o. Bankekind 79; bankkommissarie 81; tit. lagman 1721. D. 1724.

E. »var en skicklig och nitisk hankens tjänsteman, men invecklades så i den tidens tvister och trakasserier rörande bankaffärerna, att han slutligen blef afsatt.» A.

686. Jonathan Olavi Figrelius. F. i Linköping; fad. hosp.-prädikant [190]. Stud. i Åbo 1688. Notarie i Sthlms justitiekolleg. o. förmynd.-kammare 72; primariekämnär vid stadens kämnärsrätt 73. D. 1674 3.

687. Johannes Erici Vadstenensis [Vadstenius]. Apologist i Linköping 1668; afsatt. D. 1685.

688. Laurentius Holstani Hall.

689. Petrus Jonaæ Lingelius.

690. Petrus Benedicti Hilleman. Fad. fogde i Östra Tollstad. D. som stud. i Uppsala 1665.

691. Daniel Danielis Dalhemius. F. i Kettilstad 1638; fad. prost [149]. Med. doktor i Utrecht 70. Praktis. läkare i Falun; amiralitetsmedikus i Sthlm 75; led. af Colleg. med. 75. D. i Sthlm 1679.

D. var 1677 tjänstgörande på svenska flottan under sjöslaget vid Kjögebugt. — »En liten och tjock man.» Dog i största fattigdom.

692. Olavus Johannis Vong. F. i Vånga 1634 3; fad. kronolänsman o. bärgsman. Prv. 72. Utn. konrektor i Söderköping 65; rektor 70; lektor i Linköping 73; tillika kyrkoh. i Skeda 81; kontr.-prost i Vifolka 81; förste teol. lektor o. penit. publ. 86; domprost i Linköping 91. D. 1694 271.

V. var deputerad till kyrkolagens öfverseende i Stockholm 1685. Blef kallad till superintendent på Gotland 1692, men undanbad sig detta ämbete.

693. Joannes Andreæ Ankerman [Ankar]. F. i Jursdala 1636; fad. bonde. Prv. 61. Kommin. i Östra Stenby 61, i Vårdsbärg 73; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 74. D. 1692, begr. 137.

694. Johannes Petri Speet. F. i Norrköping; fad. rådman o. fabrikör. Stadsnotarie i Norrköping 1666; stadskassör 67. D. 1675, begr. 186.

Af akad. konsist. dömdes han 1663 att för ojjud samt öfverfall och misshandel af Elias Skinnares son från Stockholm mista värjan, erlägga böter och sitta 4 dygn i »prubban.» K.-prot.

695. Magnus Petri Belnerus. F. 1634. Prv. 67. Kollega i Söderköping 66; kyrkoherde i Gistad 83. D. 1700 216.


1658.

696. Petrus Magni Mantzelius. F. i Pelarne 1635 296; fad. löjtnant. D. som stud. i Uppsala 1666 293.

697. Adolphus Johannes Olavi Croning. Fad. prost i Vimmerby [255]. Hoffiskal. D. i Sthlm 1666.

698. Samuel Olavi Croning [förnamn äfven uppgifvet Salomon]. Fad. prost i Vimmerby [255]. Prokurator; advokat i Sthlm.

699. Petrus Nicolai Tollstadius [Alstadius].

Egendomligt nog finnes en person med alldeles samma namn upptagen i Håhls herdaminne som kyrkoherde i Kullerstad 1696 och död 1717, men dennes födelseår angifves till 1651, hvilket svårligen passar för ofvanstående.

— 54 —