Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1664

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1663
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1664
1665  →


[ 62 ]

1664.

812. Jonas Magni Lonnman [Londeman, Lonneman]. F. i Vreta kloster 1644; fad. bonde. Handlande i Norrköping; kontrollör där 76; rådman 82. D. efter 1686.

813. Johannes Haqvini Molin. F. i Eksjö 1637, döpt 237; fad. kyrkoherde [123]. D. som stud. i Uppsala 1666 el. 68.

814. Christiernus Johannis Nordström [Fabricius]. F. i Norrköping 1640 168. Prv. 77. Konsist.-notarie i Linköping 66; konrektor där 75; rektor 75; lektor 86; tillika kyrkoherde i Landeryd 93; kyrkoherde i Eksjö stads- o. landsförs. 95; prost 95; kontr.-prost. D. 1708 197.

N. var »en nitisk och ordningsam pastor.» H.

815. Petrus Stephani Luth F. i Norrköping. Prv. 1670. Krigspräst; komminister i Kimstad 75. D. i Norrköping 1677, begr. 184.

816. Jacobus Benedicti Troman. Fad. borgare i Norrköping.

817. Daniel Samuelis Kylander. Fad. hofr.-assessor [231]. D. trol. som stud.

818. Petrus Samuelis Kylander. Fad. hofr.-assessor [231]. Fåltväbel vid Karelska, el. gen.-majoren Berendt Taubes, dragonreg. 64; fänrik 65; löjtn. 74; lcapten 76; major 77; afsk. m. pension 85.

Utkommenderades 1676 till fälttåg, hvari han sedermera deltog.

819. Johannes Johannis Nordman. F. i Norrköping 1643. Fad. uppbördman (polack). Kronofogde 69; borgmästare i Linköping 82; tillika [ 63 ]räntmästare, postinspektor 87 o. mantalskommissarie. D. i Nyköping under resa från Sthlm 1698, begr. i Linköping 191.

820. Sveno Benedicti Schedælius. F. trol. i Skeda. D. som stud. 1670 el. senare.

År 1670 »bevisades en tunna af enkospanmålen till uppehälle åt en eländig student, Sv. Bened.i Schedælius, som långan tid här i staden (Linköping) legat sjuk af lue gallica, på hvilkens curerande fadren användt sin förmögenhet, men förgäfves.» Nic.

821. Alexander Danielis Virænius. F. i Virserum 1645; fad. kyrkoherde. Stud. i Rostock 67; fil. doktor 70; prv. 72. Kyrkoherde i Virserum o. Järeda 77, i Halmstad, Göteb. stift, 87; prost 87. Riksdagsman 89, 97. D. 1708, begr. 144.

Blef 1667 tillika med sin yugre bror [822], relegerad från universitetet såsom medanstiftare af ett öfverfall på universitetets rektor, och begåfvo de sig då till Rostock.

822. Samuel Danielis Virænius. F. i Virserum 1647; fad. kyrkoherde. Stud. i Rostock 67; fil. doktor 70; prv. 73; teol. doktor i Upps. 93. Reg.-pastor vid Uppl. rytteri 76; vid Lifreg. till häst 77; hofpräd. 78; öfverhofprädikant samt Konungens o. Drottningens biktfader 80; biskop i Växjö stift 88. D. 17032.

V. stod i utmärkt ynnest hos kon. Carl XI, hvilkens alla sju barn han döpte, och var från 1680 nästan oskiljaktig från Konungens person samt rådfrågades af honom i högviktiga regeringsärenden. Vid riksdagarne 1680 och 82 uppträdde han ihärdigt såsom ifrare för enväldet. Åtnjöt som prädikant stort anseende. Berättas ej varit död då han begrafdes (se Anrep 1:429). — Barnen adl. med namnet Cederstjerna.

823. Jonas Esberni Vikman [Sundius]. F. i Konungsund 1641; fad. fogde. Prv. 77. Konsist.-notarie i Linköping 75; kommin. i Lofta hammar 78; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 84; prost 91. D. 1692 151.

824. Jonas Laurentii Kjörling. F. i Vårdnäs; fad. bonde. Prv. 71. Kyrkoherde i Grebo o. Värna 74. D. 1693.

825. Johannes Olavi.

En Hans Olsson var rådman i Norrköping 1689; kan möjligen vara denne.

826. Leonhardus Regneri Hossman. f. i Norrköping 1648, döpt 122; fad. köpman. D. som stud. där 1666, begr. 315.

827. Alexander Isaci Hulthenius. F. i Hult 1644; fad. kyrkoherde [155]. Stud. i Lund 68.

828. Daniel Zachariæ Torpadius. F. i Torpa 164.; fad. kyrkoherde. Prv. 69. Kommin. i Eksjö 69; kyrkoherde i Vireda o. Haurida 89. D. 1700 3011.

829. Siggo Olavi Ljungman. F. i Linköping. Prv. Slottspastor i Borgholm; krigspräst; kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 82. D. 1694 32.

Blef tagen till fånga af danskarne och förd till Köpenhamn 1675; frigafe och återkom till fäderneslandet först 1680.

830. Daniel Jonæ Kylander. F. i Mjölby; fad. J. Neokylander, kyrkoherde i Kullerstad. Jägerifiskal i Österg. län. D. efter 1680.

831. Ericus Jonæ Kellman [Tjällman]. Prv. 1668. Husprädikant i Åby i Horn 68. D. där 1668.