Sida:Östgötars minne.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
805-819
1664.


805. Suno Olavi Croning. Fad. prost i Vimmerby [255]. Rådman där. D. trol. före 1688.

806. Isacus Johannis Vallerius. F. i Vallerstad 1643; fad. prost [70]. Sekreterare hos landshöfdingen i Linköping; notarie o. advokatfiskal i Sthlm. D. 1692.

807. Jonas Nicolai Kylander. F. i Misterhult 163.; fad. kyrkoherde [396]. Prv. 68. Kyrkoherde i Frödinge 76. D. 1696 33

808. Nicolaus Ivari Palinus. F. i Törnevalla 1638; fad. ryttare. Prv 65. Kommin. i Rystad 65; kyrkoherde där 74. D. 1690 275.

809. Jacobus Arvidi Arrhenius. F. i Linköping 1642 3110; fad. Arvid Kapfelman, handlande. Notarie i Antikv.-kolleg. i Upps. 67; akad.-sekreterare o. adjunkt 77; akad.-råntmästare 80; hist. professor i Upps. 87; afsk. till förmån för sonen Lars 1716. Salmdiktare. Bosatt å sin gård Hämringe vid Uppsala 16. D. där 1725 134.

Det är företrädesvis som salmdiktare A. fortlefver i eftervärldens hågkomst. I 1695 års salmbok finnas af honom 26 och i svenska salmboken af 1819 ett antal af 16 salmer, dels original och dels öfversättningar. — Som räntmästare inlade han många och stora förtjänster genom upprättandet af räntekammaren och ordnandet af universitetets vidlyftiga penningeangelägenheter. — Var Östg. nations inspektor i 28 år, eller längre än någon med undantag af Asp.

810. Haqvinus Magni Modolinus. F. i Skeda. Köksskrifvare hos köksmästaren Per Larsson Lindeberg i Sthlm. D. där 1675.

811. Samuel Svenonis Kihlman [Kihl], F. i Gammalkil 1644, döpt 265; fad. S. Tollstadius, kyrkoherde. Rådman o. kämn.-präses i Sölvesborg. D. 1734 eller senare.

1664.

812. Jonas Magni Lonnman [Londeman, Lonneman]. F. i Vreta kloster 1644; fad. bonde. Handlande i Norrköping; kontrollör där 76; rådman 82. D. efter 1686.

813. Johannes Haqvini Molin. F. i Eksjö 1637, döpt 237; fad. kyrkoherde [123]. D. som stud. i Uppsala 1666 el. 68.

814. Cbristiernus Johannis Nordström [Fabricius]. F. i Norrköping 1640 168. Prv. 77. Konsist.-notarie i Linköping 66; konrektor där 75; rektor 75; lektor 86; tillika kyrkoherde i Landeryd 93; kyrkoherde i Eksjö stads- o. landsförs. 95; prost 95; kontr.-prost. D. 1708 197.

N. var »en nitisk och ordningsam pastor.» H.

815. Petrus Stephani Luth F. i Norrköping. Prv. 1670. Krigspräst; komminister i Kimstad 75. D. i Norrköping 1677, begr. 184.

816. Jacobus Benedicti Troman. Fad. borgare i Norrköping.

817. Daniel Samuelis Kylander. Fad. hofr.-assessor [231]. D. trol. som stud.

818. Petrus Samuelis Kylander. Fad. hofr.-assessor [231]. Fåltväbel vid Karelska, el. gen.-majoren Berendt Taubes, dragonreg. 64; fänrik 65; löjtn. 74; lcapten 76; major 77; afsk. m. pension 85.

Utkommenderades 1676 till fälttåg, hvari han sedermera deltog.

819. Johannes Johannis Nordman. F. i Norrköping 1643. Fad.

uppbördman (polack). Kronofogde 69; borgmästare i Linköping 82; tillika

— 62 —