Östgötars minne/1671

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1670
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1671
1672  →


[ 70 ]

1671.

916. Hemmingus Johannis Forelius. F. i Norrköping 1654 143; fad. handelsman. Fil. doktor 81. Adjunkt i fil. fak. i Upps. 8.; poës. professor 87. D. 1708 125.

Fick kanslärsbref 1684 att succedera Askebom [925] uti depositionsämbetet, då han det afträder, enär han. F., vunnit ett särdeles godt vittnesbörd om sin person. Var i följd däraf depositor 1687. — Höll tal vid jubelfästen i Uppsala 1693. Under hans präsidium utgåfvos 61 disputationer.

917. Laurentius Vagner. Prv. 1683. Kyrkoherde i Krokek 87. D. i Söderköping 1691 286.

Var möjligen son af J. Vagnerus, kyrkoherde i Landeryd och alltså bror till n:r 606.

918. Petrus Johannis Carlström [Vallander]. F. i Norrköping 1654, döpt 58; fad. handelsman. Prv. 83. Husprädikant. D. i Norrköping 1690.

Var en »poëta latinus.» Nic.

919. Johannes Ragvaldi Billing. F. trol. i Vimmerby. Husprädikant(?).

Om den svåra misshandel B. undergick af landsmannen Vibbeling 1673 se Falk, sid. 13.

920. Joannes Joannis Schonberg. F. i Normlösa 1649, döpt 50 11; fad. bonde. Prv. 76. Krigspräst 77. D. på 1680-talet.

921. Jonas Nicolai Vennerstedt [Rajerus]. F. i Gistad 1650; fad. N. Vinnerstadius, kyrkoherde. Prv. 77. Krigspräst 77; kyrkoherde i Konungsund 84. D. 1700 l75.

922. Jonas Jonæ Temolin [Templin]. F. i Törnevalla 1644; fad. ryttare. D. som stud. i Uppsala 1675 1812.

923. Leonardus Joannis Engvall [Engius]. F. i Ekeby 1651 313; fad. bonde. Prv. 89. Kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 90. D. 1705 223.

924. Laurentius Magni Limnelius [Lacunius]. F. i Linköping 1649. Prv. 77. Komminister i Hannäs 78. D. 1691 139.

I en del källskrifter upptages här Laurentius Andreæ Lithelius, hvilken som student hade hållit sig väl med landsgevaldigern Börje Ivarsson Kudds dotter, Kerstin, och lofvat henne äktenskap 1679, men vägrade sedan. Dömdes därtill af konsist. i Linköping 1683; de blefvo dock omsider skilda 1686. Bl.

925. Haraldus Torstani Askebom. F. i Slaka 1651, döpt sönd. septuagesima. fad. bonde. Fil. doktor ult. 82; prv. 85. Kyrkoherde i Östra Husby 85; prost 85. D. 1699 254.

A. var depositor vid Upps. univ. 1676 och närmast följande år. Uppgifves varit den siste depositorn, men orätt; se n:r 916. Angående depositionen se under n:r 1.

926. Vasto Olavi Montanus. F. i Vånga 1648; fad. bärgsman. D. som stud. i Uppsala 1672 298.

927. Sveno Nicolai Särling. F. möjl. i Asby. D. som stud. i Sthlm 1675.

Andre upptaga här Laurentius Petri Särling, stud. i Lund 1682; slutl. kyrkoherde i Mogata och Borrum; död 1707.

928. Samuel Nicolai Björn. Fad. kyrkoherde i Tuna [191]. Fil. doktor 1682; prv. 85. Krigspräst 85; regementspastor vid Östg. kav.-reg. 85. D. 1690 163.

Omkom i Bråviken, då han i storm skulle ro från Dagsbärg för att prädika i Krokek. [ 71 ]

929. Joannes Nicolai Sartling [Särtling]. F. i Söderköping. Prv. 1678. Kyrkoherde i Krokek 82. D. 1687 255.

930. Nicolaus Haqvini Kylander [Neokylander]. F. i Västra Harg 1656 2610; fad. kyrkoherde [210]. D. som stud. i Uppsala 1674 611.

931. Andreas Jonæ Rudman. Fad. J. Rydelius, kyrkoherde i Björkebärg. Fil. doktor 1682; prv. trol. 84. Huspräd. hos präsidenten gref Fabian Vrede 84; krigspräst.

Sökte lektorat 1685. — Hans bror Israël är stamfader for Rudmanska grenen af adl. ätten Bergenstråle.