Östgötars minne/1670

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1669
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1670
1671  →


[ 68 ]

1670.

893. Benedictus Jonæ Edsberg.

894. Johannes Canuti Lithmang. F. i Västra Stenby (Kälfsten) 1645; fad. bonde. Stud. i Lund 69, i Upps. 74; prv. 76. Kommin. i Horn o. Hycklinge 76; kyrkoherde där 83; prost. D. 1714 1111.

»Död af slag, då han satt på sin stol och räknade penningar.» Bl. —Var begifven på trätor och processer.

895. Samuel Johannis Pyttner. F. i Klockrike; fad. inspektor. Stud. i Lund 1671. Rådman i Linköping; borgmästare där 98. D. i pästen 1711 227.

896. Gothofridus Francisci Finemann. F. i Norrköping 1654, döpt 71; fad »bokhållare på stenhuset». Stadssekreterare (syndikus) i Visby. D. före 1705.

Skref »en gratulation till Lothigius vid dess promotion i Wittenberg 1678.»

897. Jonas Olavi Bärling. F. i Svinstad 1647; fad. bonde. Prv. 73. Komminister i Svinstad 73. D. 1696. [ 69 ]

898. Canutus Jonæ Dreffling. Fad. bärgmåstare i Österg., sed. borgmästare i Sala, tit. assessor. Auskult. i Bärgskolleg. 1682; bärgsnotarie vid St. Kopparbärgs grufrätt; konststatsinspektor i Falun 84; bärgmästare i Söderm. o. Österg. län 87. D. 1705 5.

899. Magnus Johannes Olinus. F. i Västra Eneby 1652, döpt 54; fad. prost [326]. Prv. 76. Krigspräst 78. D. trol. 1688.

900. Samuel Andreæ Bohlius [Vimmer]. F. i Vimmerby 1648. Prv. 76. Kollega i Norrköping 78; kommin. i S:t Olai förs. där 85; utn. kyrkoherde i Törnevalla 90. D. 1690 159.

»En flitig och arbetsam man.» H.

901. Jonas Andreæ Kjernander. F. i Kärna 1647 6; fad. bonde. Fil. doktor 82; prv. 87. Rektor i Norrköping 81; kyrkoherde i Styrestad 91, i Kettilstad o. Tjärstad 94; prost 1715. Riksdagsman 1697. D. i Linköping 1717 217.

902. Benedictus Erici Styrbohm. Fogde o. bokhållare hos landshöfd. frih. Eldstjerna, antagl. på Borgs säteri i Borg. D. trol. 1703.

903. Andreas Johannis Harrelius. F. i Hult 1650; fad. komminister [264]. Prv. 77. Kommin. i Veta o. Viby 80; kyrkoherde i Nykil 93. D. 1696, begr. 215.

Död och begrafven på samma dag som hustrun.

904. Benedictus Petri Aschanius. F. i Aska by i Hägerstad 1648; fad. bonde. Prv. 82. Komminister i Horn o. Hycklinge 83. D. 1692 711.

905. Ericus Petri Hahl. F. 1651; fad. kyrkoherde i Sund. Prv. 84. Krigspräst vid Östg. inf-reg. 84; kyrkoherde i Torpa 97. D. 1700 35.

906. Jonas Erici Aschander. D. som stud. i Sthlm 1676.

907. Petrus Petri Öring. F. i Örtomta 1651 318; fad. kyrkoherde [183]. Kommissarie.

908. Nicolaus Nicolai Aschanius. F. i Askeby 1651; fad. N. Ammemontanus, prost. Prv. 74. Kommin. i Häradshammar o. Jonsbärg 75; kyrkoherde i Styrestad 95. D. 1708, begr. 176.

909. Magnus Jonæ Zetterman [Sätherman]. F. 1646 »fyra veckor före Michaelis tid.» Prv. 78. Krigspräst; komminister i Rinna 81, i Nykil 82. D. 1694 114.

Klagar 1681. »att han blir uthäfven från regementet och får ingen lön.» Nic.

910. Samuel Johannis Pihl [Loftander]. F. 1647; fad. kyrkoherde i Örtomta [465]. Prv. 80. Komminister i Västervik 80. D. 1684 248.

911. Canutus Simonis Dretting. F. i Gammalkil 1647 5; fad. bonde. Stud. i Åbo 71, åter i Upps. 75; prv. 83. Konsist.-notarie i Linköping 80; kyrkoherde i Rystad 91. D. 1717 273.

Var en själfrådig och egenvillig man. Konsistorieprotokollen för åren 1704—06 äro till en stor del uppfylda af redogörelser för hans processer och tvister, bl. a. med klockaren, den han egenmäktigt afsatte och slog under sig hans lön. H.

912. Zacharias Andreæ Kjörling. D. som stud. i Sthlm 1675.

913. Petrus Andreæ Ajalinus. Fad. lektor i Linköping [409].

914. Samuel Andreæ Ajalinus. Fad. lektor i Linköping [409]. Mönsterskrivare trol. vid Östg. kav.-reg.; landssekreterare i Gotl. län 1690—92.

915. Jacobus Petri Alzinius [Alsenius]. F. 1652; fad. kyrkoherde i Mörlunda.