Östgötars minne/1895

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1894
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1895
1896  →


[ 703 ]

1895.

7303. Fredrik Jonathan Holm. F. i Oppeby 1873 15; frldr Per Fredrik H., folksk.-lärare, o. Matilda Monika Ljunglund. Mog.-ex. 92; prl.-ex. 95; kansliex. 98. E. o. landskanslist i Kalmar län 98; bitr. å Aspelands västra distr:s kronolänsmanskontor i Virserum.

7304. Agaton John Hjalmar Koch. F. i Rö, Sthlms län, 1878 2810; frldr Johan Otto Agaton Ekstam, godsegare, o. Anna Augusta Sofia Enberg; adopterad 79 af Fredrik Leonard Koch, grosshandlare i Norrköping, o. Emma Charlotta Thorsson. Fil. kand. 97. N.

7305. Knut Harald Giertz. F. i Sthlm 1876 2611; frldr Johan Bernhard G., godsegare i Rystad, o. Augusta Karolina Deijenberg. Med.-fil. ex. 96; med. kand. 1900; stud. vid Karol. instit. M.

7306. Hans Artur Hagvali. F. i Västervik 1877 184; frldr Johan Peter H., bryggare, o. Johanna Virén. Stud. endast 95 ht. Volontär vid Skarab. reg. 96; sergeant 97; fanjunkare 98; underlöjtnant 98.

7307. Selim Ferdinand Ericson. F. i Norrköping 1876 1810; frldr Anders E., handlande, o. Carolina Lindner. Med.-fil. ex. 98; stud. vid Karol. instit. fr. 99. M.

7308. Carl Gustaf Friman. F. i Åtvid 1877 213; frldr Carl Anders Fritiof F., prov.-läkare, o. Anna Nordenström. Fil. kand. 99. T.

7309. Martin Gustaf Rudolf Fjetterström. F. i Östra Ryd 1877 205; frldr Rudolf F., prost [5979], o. Hedvig Livia Charlotta Billstén. Fil. kand. 1900. Amanuens vid Vadstena landsarkiv 01.

7310. Sten Eskil Johannes Andræ. F. i Linderås 1877 205; frldr Anders Johan A., kyrkoherde, o. Ida Karolina Nilsson. Fil. kand. 97; teor. teol. ex. 1900; prakt. teol. ex. 01; prv. 01. Lärare vid Lunnevads folkhögskola 98—99. S. m. adjunkt i Linköpings stift, anst. som past.-adj. i Rappestad fr. 01.

7311. David Teodor Lindblom. F. i Oppeby 1876 2410; frldr Christian Fredrik L., prost [6371], o. Anna Emilia Sehmann. Mog.-ex. 94; med.-fil. ex. 97. M.

7312. Birger Karl Otto Vijkmark. F. i Suntak, Skarab. län, 1876 187; frldr Otto Emanuel V, häradshöfding i Aska m. fl. h:d, o. Eva Helena Sofia Hasselrot. Jur.-fil. ex. 96; jur. kand. 01. E. o. notarie i Göta hofr. 01; bitr. hos domhafvanden i Aska m. fl. h:ds doms. (02).

7313. Elof Silfversparre. F. i Åtvid 1878 205; frldr Elof S., landtbrukare, o. Anna Amalia Elisabet Bemoll. Med.-fil. ex. 96; med. kand. 01; stud. vid Karol. instit. M.

[ 704 ]7314. Bernhard Andersson. F. i Mo, Skarab. län, 1876 234; frldr Frans A., byggmästare, sed. handlande i Svinstad, o. Hilda Vilhelmina Suneson. Med.-fil. ex. 96; med. kand. 1900; stud. vid Karol. instit. M.

7315. Ton Fredrik Petri. F. i Hvetlanda, Jönk. län, 1876 1812; frldr Adolf Vilhelm P., handlande, o. Sofia Cecilia Mæchel. Prl.-ex. 95; hofr.-ex. 08. E. o. notarie i Göta hofr. 98; bitr. hos domhafvanden i Kinnefjärdings, Kinne o. Kållands doms., Skarab. län (02).

7316. Erik Gustaf Konrad Nyberg. F. i Linköping 1873 3010; frldr Anders Gustaf N., murarmästare, o. Johanna Johansson. Prl.-ex. 96. J.

7317. Gustaf Hjalmar Pravitz. F. i Sölvesborg 1877 72; frldr Anders P., polisuppsyningsman, o. Ingrid Holmqvist. Stud. till 96. Volontär vid Blek. bataljon 98; sergeant 99; reservunderlöjtnant i bat. 1900, i Karlskrona grenad.-reg. 02; intendentsaspirant.

7318. Albin Olsson. F. i Malexander 1877 310; frldr Nikolaus August O., landtbrukare, o. Kristina Matilda Johansson. Teol.-fil. ex. 96; teor. teol. ex. 99. T.

7319. Per Teodor Hugo Hanning. F. i Lofta 1875 77; frldr Per Johan H., kyrkoherde [6306], o. Hulda Kristina Matilda Ankarstrand. Prl.-ex. 97. J.

7320. Erik Magnus Vinell. F. i Grebo 1873 912; frldr Per Axel V., landtbrukare, o. Johanna Sofia Borg. Mog.-ex. 92; elev vid Tekn. högskolan 92; utex. 96; fil. kand. i Upps. 96; fil. lic. 99. Civilingeniör; nivellör vid Järnv.-undersökn. i Helsingland 96; anst. vid Statens järnv:s banafd. i Luleå 97, vid Järnv.-styrelsens byggn.-afd. fr. 98.