Östgötars minne/1868

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1867
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1868
1869  →


[ 601 ]

1868.

6366. Johan Arnander [Andersson Anander]. F. i Östra Eneby 1841 274; frldr Anders Petter Andersson, arrendator, o. Katarina Olofsdotter. Mog.-ex. 66; teor. teol. ex. 70; prakt. teol. ex. 71; prv. 71. Komminister i Hagebyhöga o. Fifvelstad 82.

Gift 76 m. Eva Kristina Stein, f. 37.

6367. Carl Anton Rundlund. F. i Västervik 1847 811; frldr Carl Gustaf R., handlande, o. Kristina Charlotta Johansson. Mog.-ex. 67; fil. kand. 74; fil. doktor 77. E. o. lektor vid Sthlms h. realläroverk 83—88; lärov.-adjunkt i Nyköping 88; tj:ledig för sjukdom fr. 89.

[ 602 ]6368. Fredrik Hammarsten. F. i Norrköping 1846 168; frldr Per Vilhelm H., syssloman, o. Fredrika Ulrika Palm. Mog.-ex. 66; teol.-fil. ex. 69; teor. o. prakt. teol. ex. 71; prv. 72. Kommin. i Hannäs 75, i Hedvigs förs. i Norrköping 83; kyrkoherde i Örtomta 91, i Solna, Upps. stift, 96; tillika slottsprädikant vid Ulriksdal o. slottspastor å Karlbärg 96; kontr.-prost 98; afsk. 98; tjg. e. o. hofprädikant 98; pastor vid Blasieholmskyrkan i Sthlm 99. Författare af andaktsböcker.

Gift 79 m. Elin Augusta Emanuelsson, f. 35. — Barn: Elsa, f. 80; Signe, f. 82; Torsten, f. 84; Olof Daniel f. 86; Ejnar, f. 89; Rut, f. 92, d. 93; Harald, f. 97.

6369. Carl Gustaf Vessén. F. i Örtomta 1846 249; frldr Isak V., landtbrukare, o. Katarina Margareta Våhlander. Mog.-ex. 67; teor. o. prakt. teol. ex. 69; prv. 70. Kommin. i Ukna 76, i Linderås 79; kyrkoherde i Högby o. Hogstad 91.

Gift 86 m. Lydia Dorotea Matilda Sehmann, f. 60. — Barn: Elias Gustaf Adolf, f. 89; Rut Elisabet Lydia Emilia, f. 90; Natanaël David Teodor, f 92; Teofilus Ludvig Emanuel, f. 95; Daniel Golthold Johannes, f. 96; Efraim Gottlieb Samuel, f. 99.

6370. Gustaf Ribbing. F. i Sthlm 1849 177; frldr Gustaf Edvard R., kammarherre o. exped.-sekreterare, o. Hedvig Maria Ribbing. Jur.-fil. ex. 70; jur. kand. 76. V. hhöfd. 78; sekreterare i Riksdagens bevilln.-utskott 81—82; fiskal i Svea hofr. 86; assessor 89; hofrättsråd 98; häradshöfding i Upps. läns norra doms. 1900. Just.-ombudsmanssuppl. 97; justitieombudsman 97—98. Husegare i Sthlm; egare af Pettersbärg å Vaxön, Sthlms län: delegare i Östra Glimminge, Krist. län. Kommunalman. Bosatt i Uppsala.

Gift 83 m. Karolina Sofia Meyer. f. 57. — Barn: Brita, f. 86. d. 92; Anna Elisabet, f. 87; Amalia. f. 89; Beata Matilda, f. 91, d 95; Ulla, f. 93; Bengt, f. 95; Fredrik, f. 96; Erik, f. 97.

6371. Christian Fredrik Lindblom. F. i Flisby 1839 1511; frldr Samuel L., trumpetare o. hemmansegare, o. Anna Kristina Persdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 70; prv. 70. Kommin. i Hägerstad o. Oppeby 71; kyrkoherde i Askeby 86; kontr.-prost 98.

Gift 71 m. Anna Emilia Sehmann, f. 43. — Barn: Ester Anna Maria, f. 72, sjuksköterska, d. 1900; Josef Adolf Fredrik, f. 73, d. 86; Naëmi Augusta, f. 75, g. m. Carl Veman, landtbr.; David Teodor, f. 76, med. stud. [7311]; Elisabet Dorotea, f. 78, Salome Emilia, f. 80; Kristian Johannes, f. 82, fil. stud. [7442]; Samuel Teofil f. 84; Hanna Adèle, f. 86; Andreas Adolf Fredrik, f. 89.

6372. Johannes Neander [Andersson]. F. i Vånga 1846 1610; frldr Anders Fredrik Nilsson, landtbrukare, o. Johanna Larsdotter. Fil. kand. 73; teor. o. prakt, teol ex. 76; prv. 76. Präd. vid Akad. sjukh. f Upps. 73—74; föreståndare för Johannelunds missionsinstitut 76 samt red. af Ev. fosterlandsstiftelsens missionstidning 80—88; kyrkoherde i Risinge 86; kontr.-prost 91. D. 1895 232.

Allvarlig, nitisk och duglig i sitt kall, hade han redan efter några få års tjänstgöring inom stiftet vunnit stort anseende. Författare af flere värdefulla missions- och uppbyggelseskrifter.

Gift 76 m. Johanna Maria Edman, f. 52. — Barn: Anna Maria, f. 77; Ester Alfrida Elisabet, f. 79. d. 94; Johannes Natanaël, f. 81, fotograf.

6373. Axel Magnus Vallström. F. i Norrköping 1850 201; frldr Johan Magnus V., kyrkoherde [5212], o. Margareta Karolina Hanner. Fil. kand. 72; fil. doktor 75. Lärare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 74—75; lärov.-kollega i Sundsvall 76; lärov.-adjunkt i Örebro 78.

Gift 94 m. Josefina Albertina Carlsson, f. 59.

6374. Erik Rudolf Ygberg. F. i Linköping 1848 201; frldr Erik Johan Vilhelm Y., kronofogde, o. Maria Didrika Salander. Med.-fil. ex. 70; med. [ 603 ]kand. 75; med. lic. i Sthlm 79. Distr.-läkare i Uddeholm, Värml. län, 79; provinsialläkare i Sotholms distr, Sthlms län, 90. Bosatt å Sotholmen i Västerhaninge. D. i Sthlm 1898 18.

Gift 86 m. Tora Elisabet Maria Petersen (fr. Danmark), f 58. — Barn: Ingeborg Elisabet f. 87, d. 95; Karl Sigurd Vilhelm, f. 88; Erik Rudolf f. 96; Ingrid Ingeborg Elisabet, f. 98.

6375. Erik Georg Rudling. F. i Jönköping 1847 1612; frldr Arnold Georg R., häradshöfding i Linköping, o. Velly Holm. D. som stud. i Linköping 1869 2012. — Ogift.

6376. Kristofer Isidor von Stapelmohr. F. i Östra Skrukeby 1849 273; frldr Mårten Henrik von S., landtbrukare, o. Augusta Vilhelmina Törner. Prl.-ex. 69; hofr.-ex. 72. V. hhöfd. 75; stadsnotarie i Sundsvall 78; borgmästare i Östersund 79. Gårdsegare där. Riksdagsman i Första kammaren för Jämtl. län 91—99.

Gift 81 m. Gunilla Sofia Vilhelmina Bergmanson, f. 53. — Barn; Elsa, f. 82; Marit, f. 84.

6377. Johan Östberg. F. i Mogata 1849 67; frldr Jakob Ö., kyrkoherde [5199], o. Eva Karolina Åström. Teol.-fll. ex. 71; teor. teol. ex. 73; prakt. teol. ex. 74; prv. 75. Föreståndare för Hjorteds döfstuminstitut 74—86; kyrkoherde i Hjorted 85. Inspektör öfver döfstumskolorna i riket fr. 89.

Gift 76 m. Ida Bernhardina Kristina Lindqvist, f. 43. — Barn: David Johannes, f. 77; Martin, f. 78, d. 78; Daniel, f. 79, d. 79.

6378. Per Gustaf Vingqvist [Andersson]. F. i Linköping 1849 47; frldr Carl Anders Andersson, domk.-kantor, o. Laurentia Maria Sofia Vingqvist. Med.-fil. ex. 70; med. kand. 76; med. lic. 88. Bitr. läkare vid Upps. centralhospital 82, vid Härnösands hosp. 89; öfverläkare vid Piteå hospital o. asyl 93.

Gift 89 m. Hildegard Maria Charlotta Boman, f. 60. — Barn: Gerda Maria, f. 90; Elin Sofia, f. 95.

6379. Kristian Leonard Herman Mohlin. F i Hult 1847 199; frldr Carl Jakob M.. kyrkoherde [5126], o. Aurora Katarina Malmqvist. Fil. kand. 73. Lärov.-adjunkt i Norrköping 76; tillika lärare vid Eberst. skolan där 86 o. vid Tekn. elem.-skolan 90—97.

Gift 79 m. Anna Augusta Juliana Bergentz, f. 50. — Barn: Karl Ejnar, f. 80. fil. stud. [7408]; Karin Aurora, f. 82; Rut Augusta, f. 86; Bengt Arvid, f. 90.

6380. Johan Adolf Håkansson. F. i Skedevi 1849 210; frldr Johan Oskar H., bruksförvaltare, o. Maria Lovisa Malmqvist. Med.-fil. ex. 69; med. kand. 73; med. lic. i Sthlm 77. Stadsläkare i Skeninge 77; provinsialläkare i Söderköping 90.

Gift 77 m. Hilda Elisabel Aurora Mohlin, f. 52. — Barn: Karl Adolf f. 79, d. 82; Kerstin Louise Aurora, f. 81; Ingrid Elisabet Aurora, f. 85.

6381. Anders Vilhelm Larsson. F. i S:t Lars 1848 1510; frldr Olof Henrik L., handlande, o. Anna Hedda Svensson. Fil. stud. till 76. Lärare vid Ljungstedtska friskolan i Linköping 78.

6382. Johan Alfred Sjöqvist. F. i Höreda 1841 145; frldr Johan Magnusson, husar, o. Lisa Andersdotter. Teor. teol. ex. 70; prakt. teol. ex. 71; prv. till Upps. stift 72. Kommin. i Vidbo o. Husby-Långhundra 72; kyrkoherde i Vallby o. Arnö 83.

Gift m. Anna Kristina Norberg, f. 47. — Barn: Karl Alfred, f. 70, bokhållare.

6383. Anders Gabriel Andersson. F. i Kvillinge 1848 811; frldr Anders A., inspektor, o. Anna Andersdotter. Teol.-fil. ex. 70; teol. kand. 82; prv. 86. [ 604 ]Föreståndare o. förste lärare vid Gustafsbärgs barnhus invid Uddevalla 86; tillika präd. vid därv. badort 87—93; kyrkoherde i Västra Ny 92.

6384. Nils Peter Kulin. F. i Björkebärg 1844 317; frldr Anders Larsson, skomakare, o. Anna Katarina Andersdotter. Teor. teol. ex. 70; prakt. teol. ex. 71; prv. 71. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Kärna 74. D. där 1879 273.

K. var en anspråkslös man, som redligt och stilla verkade i sitt kall, en föresyn både i lära och lefverne. S.

Gift 74 m. Emma Amanda Lindén, f. 47, d. 90. — Barn: Nils Martin Teodor, f. 75, banktjänsteman; Emma Maria Elisabet, f. 78, d. 99.

6385. Alban David Eberhard Herlitz. F. i Västervik 1848 265; frldr Lars Peter Johan H., tullförvaltare, o. Maria Eleonora Holmström. Prl.-ex. 70; kansliex. 74. Kanslist i Riksdagens Andra kammare 75—83; notarie där 84—87. Revisor i Fångv.-styrelsen 78; afsk. 88. Medarb. i »Aftonbladet» 76—82; redaktör af »Inteckningsgarantiaktiebolagets månadscirkulär» 82—85; grundare af »Stockholms hyreslista» 82 samt af Maria hiss- o. magasinsaktiebolag 85. Handelsagent i London 88. Korrespondent till svenska tidningar.

Gift 78 m. Hildegard Amalia Henrika Bergström, f. 53. — Barn: Artur Johan David, f. 79; Vega Charlotta Henrietta Elisabet, f. 80; Laura Selma Maria Amalia, f. 81; Edit Elsa Dagny Linnea, f. 85; Signe Inez Hildegard Louise, f. 87; Bertram, f. 90; Erik, f. 92; Clarence, f. 94.

6386. Johan Magnus Gustaf Emil Flygare. F. i Sthlm 1848 247; frldr Johan Magnus F., löjtnant, o. Emma Sofia Elisabet Gadelius. Teor. teol. ex. 72; prakt. teol. ex. 72; prv. till Linköpings stift 73. Kommin. o. skollärare i Ingarö, Upps. stift, 73; präst vid Inrikesmissionen i Paris 77; tillika sjömanspräst i Dunkerque, Calais o. Boulogne 77; pastor vid Svenska förs. i Paris fr. dess bildande 82; kyrkoherde i Kristianstad o. Vä 84; kontr.-prost 01. Inspektor för Kristianstads allm. läroverk 01. Kommunalman.

Gift 74 m. Vilhelmina Memea Teofila von Schoultz, f. 49. — Barn: Magnus Vilhelm Harald, f. 75, lärare; Karl Johan Albin, f. 76, jur. stud. [7434]; Ernst Edvard, f. 77, tandläkare; Emil Vilhelm, f 79, d. 79; Anna, f. 80, semin.-elev; Helmi Emma Memea, f. 82; Magnus Emil, f. 89.

6387. Erik Konstantin Axelsson. F. i Norrköping 1848 239; frldr Erik Elieser A., vågmästare, o. Maria Margareta Konstantia Ekermark. Elev vid Kgl. teatern 72—74. Skådespelare där 74, vid Nya teatern i Sthlm 79, vid Lindbergs sällskap 82 o. 88—92, vid Göteborgs stora teater o. förste regissör 84, vid Engelbrechts sällsk. 86, vid Selanders sällsk. o. förste regissör 92, hos Ranft vid Svenska teatern i Sthlm fr. 1900. Öfversättare för teatern.

Gift 1) 80 m. Fredrika Lovisa Hård, f. 51. d. 83; 2) 94 m. Klara Anna Amalia Jakobi, f. 63, skådespelerska. — Barn i 2:a g.: Rikard Ejnar, f. 95; Ernst Georg Konstantin, f. 98.

6388. August Vilhelm Lundberg. F. i Norrköping 1847 910; frldr Carl August L., vaktmästare, o. Sofia Charlotta Hagström. Fil. kand. 72; fil. doktor 77. Lärov.-adjunkt i Uppsala 78; tf. rektor i Vadstena fr. 91. Redaktör af »Upsalaposten» 79—81, af »Östgöta-Kuriren» 93—01; verkst. direktör i Vadstena boktr.-aktiebolag 94. Inspektor för Vadstena elem.-läroverk för flickor 01.

Gift 80 m. Hulda Katarina Kellgren, f. 59. — Barn: Erik Vilhelm Augustsson, f. 81, jur. stud. [7421]; Holger Augustsson, f. 84, teknolog; Ejvor Augustsdotter, f. 93.

6389. Göte Fredrik Bjurman. F. i Sthlm 1850 79; frldr Abraham B., löjtnant i Norrköping, o. Karolina Albertina Sundqvist. Fil. stud. till 73. Tidningsman: medarb. i flere tidningar; redaktör o. utgifvare af »Blekinge läns [ 605 ]tidning» o. »Ronneby tidning» 78; tillika boktryckare o. egare af länstryckeriet i Karlskrona m. filial i Ronneby 78.

Gift 79 m. Betsy Albertina Larsson, f. 58. — Barn: Gunnar Abraham, f. 80. fil. stud.; Aina. f. 84.

6390. Adolf Botvid Cassel. F. i Linköping 1847 287; frldr Isak C., sadelmakare, o. Anna Charlotta Lomberg. Teol.-fil. ex. 70; stud. i Lund 79; teor. o. prakt. teol. ex. 80; prv. 81. Komminister i Orlunda 89.

Gift 81 m. Ester Laura Valborg Runnell, f. 55. — Barn: Rut Valborg Elisabet, f. 82; Ester Naëmi, f. 84; Rolf Isak Valdemar, f. 85; Erik Eskil Ragnar, f. 86; Karl Helge Laurentius, f. 89, d. 92; Astrid Charlotta Angelika, f. 93; Torgny, f. tv. 93, d. 94; Folke, f. tv. 93, d. 94; Ejvor Ingegärd Hermione, f. 98.

6391. Karl Johan Petersson. F. i Risinge 1841 2011; frldr Per Gustaf Carlsson, hemmansbrukare, o. Anna Greta Persdotter. Mog.-ex. 64; fil. stud. till 71; utex. fr. Karlstads folksk.-semin. 77. Folkskollärare i Ingatorp 78; afsk. 01.

Gift 82 m Maria Dorff, f. 53. — Barn: Folke Per Eskil, f. 85, d. 93; Gerda Maria, f. 86, d. 93; Ingrid Margareta, f. 88; Anna Maria, f. 90, d. 91; Karl, f. 91; Magnus, f. 94; Bengt, f. 97.

6392. Per August Arnman [Andersson]. F. i Risinge 1844 2611; frldr Anders Petter Persson, hemmansbrukare, o. Emilia Engström. Teor. o. prakt. teol. ex. 70; prv. 70. Kommin. i Vånga 74; kyrkoherde i Hult o. Edshult 76, i Tryserum o. Hannäs 80. Folksk.-inspektör 87—92.

Gift 75 m. Anna Sofia Olsson, f. 43. — Barn: Arvid Efraim Augustinus, f. 76, fil. kand [7289]; Anna Antelia Augusta, f. 77, d. 83; Naëmi Sofia Mariana, f. 79, fil. stud. [7447]; Ingeborg Katarina Elisabet, f. 82, d. 83.

6393. Evald Ludvig Schmidt. F. i Sthlm 1848 2111; frldr Andreas Nikolaus S., prost [5133], o. Lovisa Vilhelmina Tholander. Affärsagent i Gefle 73; brunnskamrer vid Medevi 76, vid Ramlösa 78—80; boktryckare i Helsingborg 81; disponent vid Jönköpings litografiska aktiebolag 89; arrendator af bolagets litogr. anstalt o. tryckeri 96. D. i Jönköping 1897 115.

S. egde rik musikalisk begåfning och hängaf sig redan i unga dagar åt musikens konst, som för honom utgjorde ej blott ett ädelt nöje utan fast mera ett lifsvilkor. I sällskapslifvet var han ock därför samt på grund af sina i öfrigt vinnande egenskaper högt uppburen. I sitt yrke hade han vunnit god insikt, och under hans tid utgingo från Jönköpings litografiska anstalt många värdefulla tryckalster.

Gift 75 m. Hildur Anna Margareta Vetterström, f. 48. — Barn: Magnus, f. 76, underlöjtn.: Nils Evald Henrik, f. 77, faktor; Ester, f. 78; Dick, f. 80, d. 85.

6394. Gerhard Nilson. F. i Motala 1842 219; frldr Carl Peter N., kamrer, o. Sofia Poppelman. Stud. af Gästr.-Helsinge nation 61; jurid. prl.-ex. 63; med.-fil. ex. 66; med. kand. 74. Tf. prov.-läkare på fl. st.; badläkare i Gräbbestad, Göteb. län, 82; sjukgymnast i Sthlm 91. D. där 1898 92. — Ogift.

6395. Karl Fredrik Dusén. F. i Sund 1849 47; frldr Jakob Fredrik D., kronolänsman [5301], o. Anna Brita Petersson. Fil. kand. 77; fil. lic. 82; fil. doktor 87. Aman. vid Upps. botan. trädgård 78—88; docent i Upps. 87; lektor i Kalmar 88. Författare i botanik.

6396. Karl Johan Östling. F. i Norrköping 1846 2211; frldr Johan Fredrik Ö., poliskonstapel, o. Anna Ringdahl. Mog.-ex. 67; jur. prl.-ex. 69; jur. stud. till 73 o. därefter utesluten ur nationen. Emigr. till Nord-Amerika 76 o. trol. död där.

Gjorde sig skydlig till förfalskning af reverser för län i Målareprovinsernas enskilda banks afdelningskontor i Uppsala och i Riksbanken. Häktades i Stockholm den [ 606 ]23 december 1873 och dömdes påföljande år af Uppsala rådsturätt för fem särskilda förfalskningsbrott till 2 års straffarbete.

6397. Otto Alfred Ottander. F. i Edshult 1842 610; frldr Fredrik Strid, husar o. hemmansegare, o. Maria Katarina Abrahamsdotter. Teor. o. prakt, teol. ex. 69; prv. 70. Kommin. i Rumskulla o. Häsleby 73; andre kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 87; kyrkoherde i Öster-Våla, Upps. stift, 93.

Gift 74 m. Rosalie Kristina Amalia Törnblom, f. 53. — Barn: Anna Rosalie Maria, f. 75; Paul Otto Kristofilus, f. 76, montör; Martin Ossian Kristofilus, f. 78, underlöjtn.; David Teodor Kristofilus, f. 80; Gustaf Emanuel Kristofilus, f. 82; Rosalie Lydia Elisabet, f. 84; Erik Gideon Kristofilus, f. 86; Otto Georg Kristofilus, f. 88; Axel Efraim Kristofilus, f. 89, d. 91; Knut Axel Kristofilus, f. 92; Karl Olof Kristofilus, f. 93; Ernst Folke Kristofilus, f. 95; Jonas Fredrik Kristofilus, f. 96.

6398. Johan Fredrik Edrén. F. i Sund 1843 104; frldr Carl Jonsson, hemmansegare, o. Kristina Maria Jonsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 70; prv. 71. Kommin. i Vireda o. Haurida 75; kyrkoherde i Frödinge 87, i Horn o. Hycklinge 94.

Gift 1) 70 m. Edla Elisabet Matilda Carlsson, f. 49, d. 72; 2) 75 m. Matilda Sofia Sandström, f. 54. — Barn i 1:a g.; Josef Fredrik, f. 71, sjökapten; i 2:a g.: Naëmi Sofia, f. 76; Fredrik Gabriel, f. 77, med. kand. [7286]; Sofia Elisabet, f. 79, d. 79; Yngve Fredrik, f. 80, farm. stud.; Sigrid Sofia, f. 81; Maria Amalia Sofia, f. 83; Rut Berta Sofia, f. 87.

6399. Johan Fritiof Pettersson. F. i Linköping 1841 64; frldr Carl P., byggmästare, o. Kristina Katarina Hornvall. Stud.-ex. 62. Privatlärare o. vik. lärov.-adjunkt 62—66; lärare vid Ljungstedtska friskolan i Linköping 66—68. Tidningsman; medarb. i tidn. »Upsala» 70, i »Vårt land» i Sthlm fr. 85.

Gift 65 m. Matilda Kristina Borén, f. 40. — Barn; Anna Kapitola, f. 66, kontorsbitr.; Sten Gustaf, f. 67, d. 88; Tora Matilda, f. 69, g. m. Lars Viktor Dehlén, kamrer; Sven Fritjof, f. 71, d. 86.