50 småhistorier/Den rikaste bland människor

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fru Holle
50 småhistorier
av Anna Holge

Den rikaste bland människor
Klockan i Rättvisans torn  →
(Leo Tolstoy.)


[ 87 ]

38. Den rikaste bland människor.

En dag gav rabbinen Tarfon sin vän Akiba en stor summa penningar och sade till honom:

»Min käre vän, far och köp en vacker jordegendom för de här pengarna. På våra gamla dagar, när vi icke längre kunna arbeta, skola vi ha något att leva av och vara säkra om vårt uppehälle.»

En dag gav rabbinen Tarfon sin vän Akiba en stor summa penningar

Akiba tog penningarna och for. På vägen träffade han en mängd olyckliga och vanföra stackare, åt vilka han småningom delade ut alla de penningar, som Tarfon givit honom. När han sent omsider kom tillbaka till sin vän, var det med tomma fickor.

Tarfon gladde sig mycket åt Akibas återkomst och började fråga honom om egendomsköpet. »Är det en bra egendom du har köpt? Är det god jord? Inbringar den mycket?»

»Ja», svarade Akiba, »jag har förvärvat en präktig egendom – så präktig, att det icke finns dess make i hela världen.»

»Nå, du har väl köpekontraktet?» frågade Tarfon vidare.

»Ja visst», svarade Akiba, »och det ett kontrakt, egenhändigt skrivet av själva kung David och ly[ 88 ]dande som följer: Den, som ger mycket åt de fattiga, är den rikaste bland människor.

Vid dessa ord kastade Tarfon sig om sin väns hals, omfamnade honom ömt och sade: »Käre mästare, först i dag inser jag, att så rabbin jag är, har jag mycket att lära av dig!»