Ack, bliv hos oss

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ack, bliv hos oss
av Nikolaus Selnecker
Tyska originaltiteln Ach bleib bey uns HErr JEsu. 1:a versen diktades av Philipp Melanchton på 1540-talet medan verserna 2—9 diktade av Selnecker 1571. Psalmen översatt och med i Göteborgspsalmboken 1650. Jesper Swedberg bearbetade den svenska texten 1694 och psalmen hade nr 229 i 1695 års psalmbok under rubriken Om Gudz Ord och Församling. Inledningsversen var ännu med i nr 120 i 1819 års psalmbok och som nr 175 i 1937 års psalmbok. Verserna 8-9 sång nr 11 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Guds ord. Melodin är en tonsättning av Martin Luther. På Wikipedia finns en artikel om Behåll oss vid ditt rena ord.


Versionen i 1937 års psalmbok (nr 175)[redigera]

1.
Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist,
Ty afton är nu kommen visst.
Din helga läras klara ljus
Låt alltid lysa i ditt hus.

2.
Nu är en fast bedrövlig tid:
Förskjut oss ej, o Herre blid.
Låt oss behålla i vår nöd
Din nåd och sanning till vår död.

3.
Helt syndigt går nu hos oss till:
Din kyrka hjälp, o Herre mild.
Giv ljus och ande med ditt ord
Så att dess kraft må varda spord.

4.
Behåll oss vid ditt rena ord,
Förhindra satans själamord,
Så att din kyrka i all tid
Må se, att du är henne blid.

5.
Du värdes, Herre, se därtill,
Att mången lärer som han vill.
Ett självklokt vett vill mästra Gud
Och tadla på hans ord och bud.

6.
De stolta andar dämpa ned,
Som, snabba efter tidens sed
Att föra nytt på banen an,
Förfalska så din lära sann.

7.
Din sak det är, o Jesu mild,
All äran kommer ock dig till.
Fördenskull på dens sida stå,
Som här ditt ord försvara må!

8.
Ditt ord är i vår nöd och sorg
Vår säkra tröst och fasta borg.
Därvid behåll din kyrka ren
Och fria henne från allt men.

9.
Giv, att ditt ord oss lyser så,
Att vi i mörkret icke gå,
Men genom denna jämmerdal
Må vandra till din himmelssal.