Beklaga av allt sinne

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beklaga av allt sinne
av Erik XIV
Psalmtexten grundas, enligt Göteborgspsalmboken 1650 (s. 30-32) på Ps. 124. I 1695 års psalmbok (nr 248). Texten bearbetad av Johan Olof Wallin inför utgivningen av 1819 års psalmbok (nr 180). På Wikipedia finns en artikel om Beklaga av allt sinne..


1.
Beklaga av allt sinne
Må jag min själanöd.
Med Davids sorg jag finne,
Hur jag är andligt död.
Jag det väl vet:
Det gör min synd allena;
Ack, mitt begär orena
Gör all min uselhet.

2. O Gud, jag mig bekänner
En syndare för dig.
Jag finner, ser och känner
Ej annat uti mig
Än ond åtrå
Och världens lustar snöda
Som själen evigt döda:
Ack, hjärtat brista må.

3.
O Herre, mig benåda,
Min Gud och Fader blid!
Min brist vill mig förråda;
Jag sviktar i min strid.
Giv mig din frid
Och värdes mig bevara
Från satans falska snara
I denna prövotid.

4.
Hjälp, att jag ej bortkastar
Med synd och ondska mer
Ditt ord som synden lastar
Men tröst i ångern ger.
O Herre båld,
Låt mig så trofast bliva,
Att ingen mig kan driva
Från dig med list och våld.

5.
O Kriste, du allena
Mig tröstar först och sist.
Du är Guds Ord det rena
Som helar syndens brist.
Det är ock visst:
Du ensam kan förvärva,
Att jag får himlen ärva;
Pris dig, o Jesu Krist!

6.
Bliv, Helge And', mig nära!
Utav din gudomsmakt
Kan du all sanning lära,
Som Kristus haver sagt.
Din vård och vakt
Mot kött och värld mig läna,
Och lär mig Herren tjäna
Av all min håg och akt.