Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 058

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §57. Salta Källor, Sjöar och Bärg; Jättegrytor, samt Randen i Våhlafjället.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§58. Skäl för Vattuminskningen brukade, som icke förtjena vederläggning.
§59. Evig Snö och Is.  →


[ 136 ]

§. 58. Skäl för Vattuminskningen brukade, som icke förtjena vederläggning.

Många skäl äro brukade, om hvilka jag tycker ej löna mödan, at vidare mig yttra, än som redan kan vara tilfälligtvis skedt, efter endels sjelfve facta icke äro nog säkre och pålitelige, endels omständigheterne deraf icke så undersökte och angifne, at man kan bygga något derpå, endels ock fölgderne handgripeligen oriktige. [ 137 ]Man löper aldrig större fara at misstaga sig, än då man bjuder til at gifva skäl til sådana osäkra rön; Hvilket göromål i sjelfva verket jämväl mera är en lek, än philosophie.

Hit räknar jag, utom Jättegrytorna, hvad som om Skeps-kölar, Ankare och Ringar eller öglor i bärg berättas: hafs-örters växande långt från Hafvet: nya upkomne öar: Aspö-Runstenen; Byringe Bernstenen, och mera dylikt.