Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

fråsägen, som innehåller, at denna rand är tecken efter Synda-flods vatnet. Jag måste dock härjemte gifva vid handen, at jag på et par andra fjäll-stötar i negden, nämligen Skrällstäd och knip-fjället blifvit något dylikt varse, gissningsvis til sägandes, vid ungefär samma Högd. Belägenheten tyckes icke medgifva samma förklaring, som förslagsvis är angifven om Gryftsjö-randen, hvilken dock är vida känbarare. Jag håller altså ingen ting mera för fast, än at Vattuminsknings läran af dessa fjäll-ränder ingalunda kan hämta någon styrka. Men för öfrigt understår jag mig icke at gifva skäl dertil, förrän ränderna til stenarten och andra omständigheter blifvit nogare granskade, och förrän man fått med säkerhet veta, om icke något dylikt på lika högd

i andra fjäll finnes, i synnerhet i Norden.


§. 58. Skäl för Vattuminskningen brukade, som icke förtjena vederläggning.

Många skäl äro brukade, om hvilka jag tycker ej löna mödan, at vidare mig yttra, än som redan kan vara tilfälligtvis skedt, efter endels sjelfve facta icke äro nog säkre och pålitelige, endels omständigheterne deraf icke så undersökte och angifne, at man kan bygga något derpå, endels ock fölgderne handgripeligen oriktige.