Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 096

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §95. Reflexioner öfver Människornas smak för hypotheser.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§96. Nya skäl emot Vattuminskningen.
§97. Dahlarna äro et Nybygge och äro dock långt högre belägne än Rombolandet.  →


[ 218 ]

§. 96. Nya skäl emot Vattuminskningen.

Jag har tilförne sagt, icke af hastig öfverilning, utan med välbetänkt mod, och påstår det med full öfvertygelse, at tvärt om, hela Naturen talar emot Vattuminsknings-satsen och bestyrker den Bibliska Historiens sanning.

Jag vil icke här nu återigen repetera de Rön och bevis, som förut äro tilfälligt vis under granskning af Vattuminsknings hypothesens grunder företedde, och genom hvilka redan nog tydeligen är ådaga lagt, at vattubrynet i Hafvet sig icke ändrat, ej eller något vatten på jord-klotet saknas, mycket mindre jord-klotets yttra och inra gestalt med dess jord- och sten-ämnen blifvit under en allmän Vattuminskning dannad. Utan skal jag allenast ännu upräkna några andra Rön och skäl, som tydeligen vederlägga Vattuminskningen och visa i synnerhet Hafsbrynets jämn högd; men förut icke så bequämligen kunnat få rum.