Biskop Thomas frihetsvisa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Biskop Thomas frihetsvisa
av Biskop Thomas
Texten är troligen från 1439 av biskopen i Strängnäs Thomas Simonsson. Den är en omarbetning av slutstroferna i Visan om Engelbrekt. Frihetsvisan hyllar Engelbrekt. Flera tonsättningar av bland andra Hugo Alfvén, Hugo Hammarström, Oskar Lindberg och Wilhelm Peterson-Berger. Här i ur Ur svenska sången utgiven av Karl Warburg 1883, i den version som medtogs i Visbok, av N. B. 1923, 7 verser "I nyspråklig tolkning" Karl Warburg anger att texten är I en nysvensk omskifning af E. von Qvanten. På Wikipedia finns en artikel om Biskop Thomas frihetsvisa.


Biskop Tomas frihetssång.

Frihet är det ädlaste ting
Som sökas må all verlden kring,
Den frihet väl kan bära.
Vill du dig sjelfvan vara huld,
Du älske frihet mer än guld,
Ty frihet följer ära.

Frihet må liknas vid ett torn,
Der väktarn blåser i sitt horn:
Det klingar så klart och vida!
Om från det tornet ut du går
Och en annan det i händer får,
Då fäller du tårar strida.

Hafver du frihet fått i hand,
Lyck väl till och bind om band,
Att ej hon dig förlåter;
Hon liknar falken, stolt och snar;
Om en gång bort han flugit har,
Du får honom icke åter.

Nu råder jag dig: haf frihet kär,
Om grant du märker hvad frihet är,
Hvad trofast hon dig bringar!
Frid och frälse drager hon hem,
Hugnad och glädje allom dem,
Som skyggas av hennes vingar.

Frihet tröstar genom sitt namn,
Frihet är en segerhamn,
Som månde de sina vakta,
En hamn, som skyddar mot vind och våg;
Frihet beskärmar hög och låg,
Ty bör man frihet akta.

Du ädle svensk, du statt nu fast
Och bättra det, som hittills brast!
Låt ej din håg förvända!
Du våge din hals och så din hand
Att värna ditt eget fädernesland!
Gud skall dig trösten sända!

En fågel värjer sitt bo på kvist,
Så göra de vilda djur för visst,
Nu märk, hvad du bör göra!
Gud hafver gifvit dig hjerta och själ:
Var hellre fri än en annans träl,
Så länge du dig kan röra!