Visbok, 1923

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Visbok, 1923
av Nanna Bendixson


Visbok, 1923 är en visbok tryckt av Aftonbladets Aktiebolags Tryckeri, Stockholm, 1923. Den fullständiga titeln lyder: "Visbok. Dikter, visor och barnramsor ur handskrifter och skillingtryck valda och utgivna av N. B.". Den distribuerades av Karl Sjövalls bokhandel i Stockholm. Förordet på s. I—III är undertecknat av N. B. Bakom den signaturen finns skribenten Nanna Bendixson f. Sohlman. Boken innehåller 208 sångtexter och omfattar 365 sidor, ett ämnesregister och ett alfabetiskt register. Ett exemplar finns på Uppsala universitetsbibliotek. Underlaget för texterna är enligt förordet i flera fall handskrifter från KB eller fritt inskickade till författaren av människor som kommit ihåg texterna. LIBRIS-poster:1484539 2547014.


Visor om äldre och nyare olyckor och brott[redigera]

(10 texter)

O! kristenhet märk (Om en olycklig händelse vid Nya Kungsholmsbron 1774)
I Nora socken och Backetorps by (Om ett brudpars olyckliga öde 1828)
Herr Lloyd ifrån England (Om ett vådaskott i Dalarna 1835)
Havets vreda vågor skölja (Om fartyget Capitains undergång 1870)
Vad kan min klagan båta (Om en flickas klagan då skeppet Jo Så förlist 1805)
I Stockholm det fanns trenne systrar (Om tre systrars död i Kalmarsund)
O, jag vill här för eder besjunga (Om den stora järnvägsolyckan vid Lagerlunda)
Djup sorg har spritt sig (Om järnvägsolyckan vid Malmslätt 16 juni 1912)
För blott trettio år tillbaka (Om prästen i Silbodal, som lade gift i nattvardsvinet.)
Go' vänner vi er vilja ge (Om järnvägsolyckan på tåget från Göteborg)

Kärleksvisor[redigera]

(61 texer)

Vid stranden satt Anna med blommor och band
Fröken Agnes uti dystra drömmar går
På Falkenborg, ett slott så präktigt
Ensam i skuggrika dalen
På grevens gård i trasor synes gå
På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad
Vid lindens fot vid Mälarstranden
Ung Erik mötte Karin sin Finns publicerad med musiknoter på Runeberg
Så långt från högsta Alperna
O, flicka lilla, du med ditt lockiga hår
Ser jag vågen, som välver på stormande sjö
Sorgeliga saker hända
Och jungfrun gick sig åt ängen
När kvällen stundar och naturen vilar
När jag var ett litet barn
Mossbelupen hydda Korset på Idas grav
Nog minns jag hur det var
Käraste gök, som gal uti fjärran
Kom, min lilla Sissa du
När jag ensam går och funderar
Kom, blicka in på en kyrkogård
När jag var i min ungdoms vår
Jag fattar min penna
Jag ser uppå dina ögon
Jag går i tusen tankar
Jag är sorgsen och bedrövad
Jag hade en vän
Hör hur Adolf klagar
Högt upp i Västerbotten
Hon dröjer, ack hon dröjer
Giordana
För flickor vill jag varna
En visa vill jag sjunga, som är alldeles ny
En afton så enslig i rosendelund
En bygdens tärna, sjutton år
Ett brev vill jag nu skriva
Alonzo den tappre och skön Imogene
Edvin och Emma
En visa vill jag sjunga, allt om min lilla vän
En vän utan kärlek Den bedragne yngligen
Rocken snurrar, lampan brinner
Hästar frusta, bjällror klinga
Ett minne från Björkeberga
Jag sätter mig ned att skriva
I Stralsburga där bodde en adelsman så rik
Uppå alpens högst belägna spira
En midsommarafton åt lunden han gick
Den som vill, får i luften flyga
En visa för Eder vill jag sjunga
Flickan som älskade rikedom
Den blomsterklädda gondolen gled
Där bodde en herre vid Hamborga bro
Det växte upp en lilja
Det var en lördagsafton, jag klädde mig till dans
Bland Värends de sköna, de rika lundar satt
Bland bergen uti Västmanland, där bor en flicka skön
Amanda satt med en krans i håren
Den tyngsta börda jorden bär
Alls ingen flicka lastar jag
Får du en vän, som dig har kär
Bland tallar och granar i Norden

Gamla folkvisor och ballader[redigera]

(20 texter)

Lovad vare allsmäktig Gud Riddaren Sankt Göran
Jungfrun satt i högan loft
Hertig Magnus han såg genom slottsfönstret ut Hertig Magnus och havsfrun
Där sutto två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg
Stolts Margareta hade en fader så rik Bergakungen
Och kära mina hovmän Hertig Silverdal
Herr Peder han tjänte på konungens gård Kärestans död
Per Svinaherde satt uppå tuvan och sang
Där sitter en duva på liljekvist
Hon kommer där så fager
Herr Carl gick för sin fostermor in
De voro, de konungadöttrar två
Nils Båtsman hade slätt ingen ro Nils Båtsmans fedla
God afton, om ni hemma är När Maj bäres i by
Till Österland vill jag fara
Stige-lille gångar sig åt marmorsten
Hör du, sparvelilla Sparvens visa
När ja uti skogen vandrar och far Marjo min
Där stod ett slott i Österrik
Nu haver jag sett, det jag aldrig förr såg Den underbara synen

Sjömans-, bevärings-, soldat- och rallarevisor[redigera]

(21 texter)

Det blåser nordost En sjömans avsked
Adjö, farväl, mitt unga viv Sjömannens avsked
den blåaste himmel och den sydländska jord
Jag ser i öster och jag ser i väster Sjömansvisa
O, jag glada sjöman Sjömansvisa
Ack, jag som många andra En sjömans klagan
Fritt är sjömannens liv
I Lomma by, där bor en vacker flicka En sjömans brud
Hon var av fin familj Lättmatrosen
Min fosterbygd du är mig kär En sjömans farväl till fosterbygden
Sakta över mörkblå vågor En sjömans grav
Från Göteborg vi seglade Skeppet »Albert Wilhelm»
Jag var en ung sjöman Soffi i Arendal
Det vilda havet rasar En fästmans avskedssuck före skeppets undergång
Med klagande toner Visa om en som blev borta på sjön
Där gingo två flickor planterade kål Beväringsvisa
När jag endast på dig tänker Beväringsvisa
I låga ryttartorpet Ryttmästar Silverlod
Husaren kom åter från kriget hem Husarens hemkomst
När solens milda strålar bebåda det är kväll Den gamla korpralens sång
I julikvällens stunder en sång jag sjunga vill Rallarevisa från Inlandsbanans bygge

Emigrantvisor[redigera]

(3 texter)

Farväl, o moder Svea! Nu reser jag från dig
Jag står som främling i Nya Världen
Vi sålde våra hemman

Skämtsamma visor[redigera]

(14 texter)

Jungfru Considonia
Gubben han byggde ett bastutak
Och Mellbom i krig skulle draga
Slumrande i sömnen ljuva Inbrottet hos änkan Andersson
Tre daler och fyra skilling Änkan
Vad jag lovat, det skall jag hålla
Och Petter Jönsson, han såg i Fäderneslandet
Har ni hört den förskräckliga händelsen
De klädde en brud i bröllopsskrud Den motsträvige brudgummen
Som en eld och som ett väder Kärleken
Kära du min dotter, gör mig ingen sorg Flickan som ville ha en man
På Öland bodde en flicka skön
I fjol vid jul då grisa min ko Den bakvända visan
Det var ett herrskap råtter Råttbröllopet

Visor med blandat innehåll[redigera]

(39 texter)

Hej dunkom, så länge vi levom
Näcken han spelar
Det var en gång en bondeddräng Klavérspelaren
Jag är en fattig fånge
Måndag skålar mästaren och jag Skräddargesällens visa
Där gingo sig två flickor åt rosende lund Den rika och den fattiga
Jag har gett mig ut i världen för att tjäna En speleman
En visa nu jag sjunga vill, den diktat har jag själv Den oskyldige fången
Jag fattig lappman
O! lönliga sorg, vad du är tung
En visa vill jag sjunga, helt lustig och käck
Gossen uppå berget stod
I Södermanland, på sitt slott Eriksberg Pintorparfrun
Frukta Gud, föräldrar ära Unga fruntimbers Hushålls- och dygdespel. Utgiven 1754.
Fjorton år tror jag visst att jag var
Stilla, återhållsamt leva Recept mot Kolera 1850
Med sorgsen ton jag sjunga vill Pigan som trampade på brödet
En vacker hustru hette Tora Fru Toras visa
Om sommaren sköna, när marken han gläds Dalvisa
Inga rikedomar har jag fått
I skimrande bruddräkt Lejonbruden
I Uggleberga sockna Skräddargesällen som drunknade
Ack, hör du, lille Erik Tjuv-Erik
Där svalkande böljor vagga i rad Vineta
Rida, rida ranka
Och riddaren red genom grönskande lund Ljungby horn
Mitt hem är så ringa
Välkommen, o måne
Vårvindar friska
Det finns så underliga ställen
Sakta glida vimpelprydda båtar
Skördeflickan Åtta strofer av Carl David af Wirsén
Hu, det är så kallt Tiggarflickan
Så ödsligt molnen på fästet gå Orsa-polska
En liten fågel satt en gång
När månen vandrar på himlen blå

Gamla barnvisor och ramsor[redigera]

(29 texter)

Katten låg under bänken
Ekorren gick på ängen
Mjukt ris gör lillen vis
Solen skiner och det regnar
Lova, lova lina
Kolina, kolina låt solen få skina
Vad är det för ett småbarn
Jag vill gå vall
Höga berg och djupa dalar
Ekorren satt i högan tall
Katten och killingen
Hare, hare heter jag
Fågeln sitter i päronträd
Uti vår hage där växa blå bär
Tordyveln låg på ängen sjuk
Vi ska ställa till en roliger dans
Det satt en korp i prästgårdsträt
Gubben och gumman de skulle mota vall
Kisse katt han sjuker vart
Och bonden han körde till furuskog
Fattig man står på strand
Rida, rida ranka
Se mor Nättas lilla flicka
Räven gick ute i skogen och lekte
Lillebror hade en liten gullvagn
Vaggvisor
Tussilull, din mamma har sagt
Tussa lulla litet barn
Tussa lulla liten vän
Sov i ro, du lilla vän
Vyss, vyss! Barnet sover och mamma lyss
Vyss, vyss du lilla
Ro, ro till stora bron
Räkning vid lekar
Apala misala
Annika dannika
Äppel päppel
Ärla, pärla babbel i bång
Abo nabo nibu null
Ett två — stå på tå
Ärna, bärna, bubbeli bång
Annicka, Dannicka, Södemanne
Talövningar
Skvallerbytta bing bång

Historiska visor[redigera]

(11 texter)

Kung Gösta han rider i Dalarne opp Kung Gösta och dalkarlarna
Marsch, bussar! gån på Karl XII:s krigssång
Tsar Peter i Muskov Slaget vid Narva
Sist, när på ljuvlig blomsterplan Sinclairvisan
Haner och hönor och kycklingar små Hönsgummans visa
Ack jämmer och ängslan och svåraste nöd Visan om Gustaf III:s mord
Visst är jag mycket gammal Raskens trall
En visa vill jag sjunga, allt för mitt nöjes skull När svensken stred i Danmark 1848
Du store prins! ditt öde jag betänker Hertigen av Augustenborg 1850
Svenske anamma utländska seder Stenen i grönan dal
Frihet är det ädlaste ting Biskop Thomas frihetssång