Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/663

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  662
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

663
664  →
Utgiven 1910


[ 76 ]

663.
Min Kiäre Bror.

hwar timma och hwar minut har jag wäntat de föräringar Min Bror hugnade mig senast med, men förgäfwes.

Om den önskade och efterlängtade Herren ej snart kommer. så war så gunstig och skicka det med en expresse till mig, jag betalar promt omkostnaden. M. Bror wett huru ömt sådant är.

Giör detta för min, för Floræ och för scientiarum och Patriæ skuld.

jag förbl. Min Hr Broders
Upsala d. 7 junii lydigste dräng
1748. Linnæus.

Utanskrift afsliten; återstod:

Assessoren
Edel och högtförf
frijbr.
Hr Doctor B

Sigill IV, svart lack.