Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/686

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  685
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

686
687  →
Utgiven 1910


[ 114 ]

686.


Min Kiäreste Broder.

Det war hedersamt af Min K. Broder, som lade sig ut för den wärdiga Profess. Gmelin; jag skall giöra Min Broders rätmätiga character hos honom.

Nog ser jag at penningar blifwa gifte; jag; önskar lycka at de må populera sig i werlden.

jag har i dag sedt Historia animalium, men i det arket war author oskyldig för plagium; jag har icke et enda ord at påminna.

[ 115 ]Studenter, skulds utfodringar, örfilar, slagsmål, Frisendorfar, Norrelii sterbhus,[1] berättelser om LifMedicos, Bibliothecarier,[2] Celsier, Prästmöte, Marknad, orationer, Programer,[3] barnsöhlsvisiter[4] ageras wid wåra comoedier, at wij gapa bort detta och förgiätom det angelägnare; så spelar werlden sin roll, och wij saknom ej tiden, förr än hon är sin wäg.

Nu sedan Historia animalium förswan utur min caprise, skall straxt skrifwa modigt, det jag icke giort för uht.

Wallerius har tänkt desse dagar resa till stockholm och taga Klein med sig sielf. jag är

Min endaste trogne wäns
Upsala 1750 lydige tienare  
d. 16 Jan. C. Linnæus.

Utanskrift sönderrifven; återstod:

Kongl. A
HögEdle Hr

Sigill IV, rödt lack.

  1. ​ Universitetsbibliotekarien Andreas Norrelius afled 1749. Han var först gift med Ärkebiskop Erik Benzelii d. y:s dotter Greta, från hvilken han skildes för hennes liderliga lefverne, sedan med löjtnanten vid Österbottens regemente Carl Magnus Friesendorffs dotter Anna Christina, död 1760.
  2. Norrelii efterträdare såsom bibliotekarie blef 1749 Samuel Aurivillius hvilken genom byte med sin svärfar Nils Rosén von Rosenstein 1756 blef medicine professor.
  3. ​ Under det halfår som Linné denna gång var universitetets rektor, utgaf han ej mindre än fem latinska och ett svenskt program.
  4. Linnés dotter Lovisa föddes julafton 1749.