Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/687

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  686
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

687
688  →
Utgiven 1910


[ 115 ]

687.


Min Kiäreste Broder.

Tack för brefvet.

Wallerius är nu i stockholm; jag befalte honom att taga boken med sig, det han ock säkert lofwade.

at Narwal skall gifwas med cornu non spirali, det tror jag aldeles intet mer, än att kräfta skall gifwas cornu non articulato.

Kiäre, tänk ej på hufwud quæstion med den, som lärer knapt ägt nogot. utan lär honom wetta hut att angripa honett och lärdt [ 116 ]folk, som sielf ej kan räkna radios på en enda fisk, och doch will wara ichthyologus.

jag misunner intet wår nya Zoologus sin merite. jag will komma en annor gång. han är intet plagiarius af mig.[1]

Balsamum Thomæum, Balsamum viride, Oleum Mariæ är ett och samma; men af hwad träd det kommer är oss än obekant.

Lyckelig restitution från frossan.

Vale. nu har jag inclistrat 700 nya örter, som jag fått förledit åhr utifrån.

Min K. Broders
trogne
C. L.

Ej dateradt, men antagligen skrifvet i Februari 1750.

Utanskrift sönderrifven; återstod:

Kongl. Lif
Wälborne H
 Hr Doctor
frbr.

Sigill IV, rödt lack.

  1. ​ Författaren till den ofvan omtalade Historia Animalium.