Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/688

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  687
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

688
689  →
Utgiven 1910


[ 116 ]

688.


Min Kiäreste Broder.

Tack Min Bror som hulpit stackars Hasselquist. Det blifwer roligt at se huru månge af wåra hafwa hierta at hielpa wettenskaperne af ren kiärlek för wettenskap, utan någon annor afsicht.[1]

Skrif mig till i begynnelsen på april, så skola fröen promt komma.

Gud gifwe jag fingo några dagars tid, så skulle jag gripa ihop med Kleyniana. nog woro där tillfälle at wisa en hop saker.

Örterne har jag ej haft tid at tänka på, nu på hela 14 dagar

Vale et fave.

Min Brors
1750 II23.
lydige dräng
C. L.

Om Archiatern Ribe[2] dör, så önskar jag lycka; en sådan behöfwes nu med allwaro.

[ 117 ]Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck 
frijbr. stockholm.

Sigill IV (sönderbrutet), rödt lack.

  1. ​ »Nu kommer bref ifrån Hasselqvist, hwaruti han beklagar sin nöd för pänningar. Linnæus gifwer honom 100 daler, och sänder till Wettenskaps-Akademien, att alla som älskade dygd och wettenskaper, skulle contribuera, och då samlas 4000 Daler Silfwerm:t af wettenskaps-älskade män i Stockholm» (Linn. egenh. ant. s. 49). Se ock slutet af bref. 265.
  2. Evald Ribe, se bref. 345 not. 7.