Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/690

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  689
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

690
691  →
Utgiven 1910


[ 118 ]

690.


M. K. Broder.

Fröen äro nu tillsamanslagde. de blifwa förtunga till posten; föllia med ordres af Hr Broder gifne; äller med nästa tillfälle som för mig yppas.

At den Monodon, som gifwer oss unicornu, skall gifwas utan spiralt horn, det tror jag så mycket, som at Rhinoceros skall gifwas med spiralt horn. Om jag fick en gång så mycken tid, som 1 dag, hade jag lust depencera den på Hr Kleyn.

Min Br. bör begynna med nec Cacalia, nec Cacaliastrum! an Tithymaloides.

[ 119 ]jag kan le åt gratulationen, at de tagit mig såsom quid pro quo. men kiära säg mig hwad war då rådet? för Hr B. Hårleman.

jag tackar för Mulbärsfrön. Men det war med dem som med, kräfweterne, hwilka stodo och lågo i brefwet, men ej i korgen; intet fick jag någre Mulbärsfrön. Det woro artigt at få dem, näml. at se om de tola bättre wintrar än wåre.

Huru det är med foglen, kan M. Br. se af den beskrifning jag gaf.

Helsa Archiater Rosen och lef lyckelig. jag laborerar med en quotidian som heter Skånska resan, at jag sitter som en fånge i hächte. vale.

Min Broders
Upsala 1750 hörsamste tienare.
d. 13 Martii. C. Linnæus.

Nu böra ärteträdet s. Aspalathus[1] afhämtas; kiära giör anstalt at någon tager emot dem, transporterar dem på jachten, och gifwer addressen till stockholm. vale.

Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr Abr. Bæck 
frijbr. stockholm.

Sigill IV (sönderbrutet), rödt lack.

  1. ​ Det sibiriska ärtträdet (Robinia Caragana L.), se bref. 565 not. 5