Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/697

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  696
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

697
698  →
Utgiven 1910


[ 126 ]

697.


Min kiäre Broder.

Nu går rötemånaden in, och blomstren begynna komma i sin fägring.

När kommer Min k. Broder ifrån himlen neder till oss som bo på jorden? Men då måste M. Br. icke taga Guda magen med sig, utan lefwa tarfweligit med strömming och wälling. jag wäntar med nästa post få wetta, när M. k. Br. kommer. vale.

M. K. Br.
Upsala 1750 lydigste
d. 27 junii. C. Linnæus.

Utanskrift:

 a Monsieur
Mons:r Le Docteur Bæck
  Medecin du Roy  
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.