Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/703

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  702
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

703
704  →
Utgiven 1910


[ 132 ]

703.


Min Kiäre Broder.

Hwarföre swarar M. K. Broder mig så ondt.

Intet har jag lagt mig i den correspondencen.

Intet har jag sedt eller läsit boken.

Min trohet fodrade at jag borde notificera.

Hallman är min wän och jag är altid öm om honom.

Så mycket har M. K. Broder rätt, at jag bör ej bry mig om det mig ej angår.

Lef säll; jag försäkrar M. K. Broder at jag är

Min K. Broders
Upsala 1750 uprichtigste tienare
d. 23 Octobr. C. Linnæus.

[ 133 ]Utanskrift:

 Archiatern
Wälborne Herren
Hr Doctor Bæck 
frijbr. stockholm.

Sigill III (skadadt), rödt lack.