Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/722

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  721
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

722
723  →
Utgiven 1910


[ 155 ]

722.


Min Kiäreste Broder.

Om Lördag mårgon ärnar jag mig in till Prof. Kalm, om ej blåsten blifwer alt för stark.

War så god och hys mig natten emällan lördagen och söndagen, samt emällan söndagen och måndagen, då jag med Hans Excellences Tessins slup reser uth igen.

Råkas Prof. Kalm, så säg honom at jag då will hafwa den ähran at hälsa på honom, och att han täckes unna mig de dagarne.

Lef säll. jag är

Min K. Broders
Drotningholm lydige dräng
Onsdagen. C. Linnæus.

Utan datum, men antagligen skrifvet i juli 1751.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Hr Dr Bæck
Stockholm.

Sigill III (sönderbrutet), svart lack.