Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/729

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  728
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

729
730  →
Utgiven 1910


[ 161 ]

729.


Min Kiäreste Broder.

Nu längtar jag rätt mycket at komma till stockholm, jag har ej wågat mig utom dörren, utan då jag gått at läsa på Academien, och då det desse dagar warit kalt, har jag kient liksom man klöst mig på kinden med 5 naglar, så at jag ej wähl tohl kiölden; åt minstone at [när?] jag wågar mig uht. hogen at få se de nye [ 162 ] Papilioner sporhugger mig hwar dag at få resa, och så snart jag tror mig uht reser jag. Nog får jag rum hos M. Br.; men mon jag ej skulle få sätta min wagn in på stallgården, på Kongs stallet, ty älliest blifwer det mig dyrt at lega stallsrum för lång tid.

Tro intet M. Br. at jag är här hemma försumelig, utan arbetar [på] species, och där igenom går namnen på M. Brs örter så mycket fortare, ty jag har swårt at specificera örterne fortare än jag beskrifwit species.

M. Br. säger at intet nytt [sker] i stockholm och wi få dageligen hästlas nytt om Edra wälfningar i stockholm.

Wintren och kiölden är jag rädd före, doch skall jag söka at bo[1] mig det bästa jag kan på resan.

farwähl min söte Broder; anmäla min wördnad hos Hr Baron Hårleman och Grefwinnan.

Vale. Din
Linnæus.


Utan dato, men antagligen skrifvet i November 1751.

Utanskrift och sigill som på bref. 725.

  1. ​ Bo = rusta sig, bona om sig.