Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/730

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  729
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

730
731  →
Utgiven 1910


[ 162 ]

730.


Min Kiäreste Broder.

För så gunstig invitation, samt altid tillförene hafd mödo, beswär och kostnad för mig tackar jag tusende falt. om lördag afton tänker jag segla här ifrån och om mögligt är komma till stockholm nästa söndag afton. Det lärer icke blifwa mycket tillfälle at se hofwet wid sådant stök; och är jag säker at skåpet ej är färdigt, så at faran lärer wara ringa.

Hälsa Hr Wargentin och Hr Salvius. jag har fått bägges theras bref, men hinner ej swara i dag. Lef wähl.

jag är

Min K. Broders
Upsala 1751 trogneste tienare
d. 19 Nov. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill saknas.