Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/733

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  732
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

733
734  →
Utgiven 1910


[ 166 ]

733.


Min Dråpeliga Broder.

Tack åter för brefwet.

tredie dagen tänker jag resa till Fahlun.

At få arbeta med örter om aftnarne, tro mig det är ingen sorg för mig; men jag blyges i min siähl at giöra min Bästa wän så mycket beswär. jag wet ej hur jag skall giöra; ty om jag logerar på annat ställe och skall wara om aftnorne hos M. K. Br. så giör jag doch lika beswär.

Kiära bed Salvius ej trycka Löflings bref, som jag sänt honom, ty i dag beder Löfling at de de ej må tryckas, ty spaniorerne tola intet at deras land berömmes; de skola wara underlige. ty beder han sielf at jag ej låter det trycka, som han för uht war nögd med.

M. K. Broders
C. L.

Utan datum, men skrifvet i senare hälften af December 1751.

Utanskrift och sigill saknas.