Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/734

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  733
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

734
735  →
Utgiven 1910


[ 166 ]

734.


Min Kiäraste Broder.

som jag ej wet mig äga någon tryggare och kiärare wän än M. K. Br.; så fodrar och min uprichtiga ärkientsla at i dag önska min K. Br. af uprichtigaste hierta all beständig wälgång med frisk kropp och nögdt sinne, så i det nu ingående, som många påföliande åhr, at jag må få i mine återstående dagar, fägna mig af en så kiär och uprichtig Broders wänskap, hwilket jag och här med giör af innersta hierta och förblifwer

Min Kiäreste Broders
Fahlun d. 1 januarii trogneste tienare
1752. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på bref. 725.