Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/735

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  734
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

735
736  →
Utgiven 1910


[ 167 ]

735.


Min Kiäreste Broder.

Wid slutet af nästa wecka måste jag presentera mig i stockholm. får jag intet annat rum, nödgas jag gå till den jag plägar, war så gunstig därföre och beställ mig någon Cmmar, så kiärt M. Br. will sielf undwika en annars ounwikelig quartering; får jag när intill M. K. Br. så, så är det mig kiärast.

En grufwelig hop snö med yrwäder hafwa insnögat mig at jag ej wet, huru jag skall komma fram utan at blifwa på wägen.

War så god och lät mig wetta alt både nytt och gammalt, då jag kommer, samt äfwen swaret ifrån Hr Prof. Jussieu.

jag är Min K. Broders
Fahlun d. 16 jan. trogneste tienare
1752.  C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på närmast föregående bref.