Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/747

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  746
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

747
748  →
Utgiven 1910


[ 178 ]

747.

Min Kiäraste Broder.

Posten afgick för 1 timma sedan; nu kom jag af Cathedren, där jag præsiderat hela dagen för Lic. Brodd,[1] få se om brefwet kommer fort.

Tro intet annat än at M. Br. är framför alla andra wählkommen; ingen i werlden wisar mig mera wänskap än Min K. Br. jag woro fördieflad om jag ej älskade M. K. Bror så mycket tillbaka; och det är helt rent och wist. Kiära kom hit, rif Eder lös, och kom så tida att M. Br. kan wara med oss på en enda excursio Botanica, åtminstone på den sista; där fås både Sceptrum Carolinum och alt annat. Gud låte mig hafwa hälsan att wij måtte en gång få rätt roa oss tillsammans. Min Hustru hälsar oändeligen. jag bekänner inför Gud att M. Br. är mig altid kiärare än någor annor giäst; och at jag alt för gierna will se M. Br. hos mig. vale.

Din

d. 2 jun. 1752. C. Linnaeus.

Utanskrift:
 Archiatren
 Wälborne Hr Doctor Bæck
 Stockholm.

Sigill IV (söndrigt), rödt lack.

  1. Sven Brodd, se del. III s. 320. Den disputation, för hvilken han responderade, var De morbis ex hyeme.