Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter/Oden

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Startsida
Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter. Andra Upplagan, öfversedd och tillökt. Första Bandet
av Carl Gustaf af Leopold

Oden, eller Asarnas Utvandring
Stormäktigste Konung  →
Pjäsen uruppfördes 1790. När den trycktes i Leopolds ”Samlade skrifter” år 1800 hade författaren gjort en hel del ändringar, noga redovisade. Den här presenterade texten är hämtad från ”Samlade skrifter. Andra Upplagan” 1814, och där har ytterligare många ändringar gjorts utan att närmare redovisas. Detta är alltså inte originaltexten från 1790, men en av författaren bearbetad och godkänd version från 1814.


[ xi ]

ODEN,
ELLER
ASARNAS UTVANDRING.

Tragedi
I
FEM AKTER.


första gången uppförd på
Kongl. Dramatiska Theatern

1790.
[ xiii ]

TILL
HANS MAJ:T

KONUNG
GUSTAF DEN III.

Innehåll:
Stormäktigste Konung, Allernådigste Herre!
Företal
Personerne
Sceneri
Första akten
Andra akten
Tredje akten
Fjerde akten
Femte akten