En jungfru födde ett barn i dag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En jungfru födde ett barn i dag
av Laurentius Petri Nericius
På svenska publicerad i Swenske Songer eller wisor 1536 i en översättning från tyskans Ein Kinderlein so löberlich eller latinets Dies est laetitiae av kardinal Johan Bona. I Göteborgspsalmboken 1650 på s. 121-122 under rubriken "Om Christ Födelse." På Wikipedia finns en artikel om En jungfru födde ett barn i dag..


1695 års psalmbok (nr 127)[redigera]

En jungfru födde ett barn i dag,
det wi skole prisa och ära.
I det hafwer Gud ett godt behag;
han bjuder oss höra dess lära.
Wore icke det barnet i werlden födt,
då skulle hwar man ewinnerligen dött;
nu äre wi frälste alle.
Lofwad ware du, Jesu Christ!
som oss hafwer frälst af djefwulens list
med pina och dödsens galla.

De herdar waktade deras hjord
i markene der de lågo;
de fingo höra engelens ord,
Guds klarhet de ock sågo:
Jag bådar eder stor glädje och gamman,
som warder folkena allesamman,
wäl dem, som hafwa Guds anda!
I dag föddes Jesus Christus,
som Herren är i Davids hus;
han frälsar af dödsens wånda.

Det himmelska härskap med höga röst
begynte med engelen sjunga;
de lofwade Gud med glädje och tröst,
så sjungande med en tunga:
Pris ware Gud i höjdene,
frid ware ock på jordene,
menniskom en god wilje!
Gud ware lof för nåde och fred,
som han oss sände med Sonen här ned,
den aldrig från oss skilje!

En modernare version[redigera]

En jungfru födde ett barn i dag,
det vi skola prisa och ära.
I det haver Gud ett gott behag
och bjuder oss höra dess lära.
Och vore ej det barnet fött,
förtappat bleve då allt kött,
nu frälsning bjuds åt alla.
Pris vare dig, o Jesus Krist!
Du är vårt enda hopp förvisst;
vi för din fot nedfalla.

De herdar vaktade deras hjord
i markene, där de lågo.
Där fingo de höra ängelens ord,
och Herrens klarhet de sågo:
»Stor fröjd åt eder bådar jag,
stor fröjd åt alla, ty i dag
är Kristus födder vorden,
som Herren är i Davids hus.
Si, ljuset av Gud klarhets ljus
har uppgått över jorden. —

De himmelska härar med högan röst
begynte med ängelen sjunga.
De lovade Gud med glädje och tröst
med helig, odödelig tunga:
»Pris vare Gud i höjdene,
frid vare ock på jordene
och människor god vilje.»
Pris vare Gud! Sin nåd och fred,
den han med Sonen sände ned,
han aldrig från oss skilje.