Förr och nu (Sehlstedt 1853)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kyparen
Förr och nu
av Elias Sehlstedt
Fiskare-sång  →
Ur Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853 af E. Sehlstedt utgiven 1853. Utkom tidigare såsom Förr och nu i Norrlands-Blommor 1832.


[ 108 ]

Förr och Nu.


Jag lefver än — dock vill jag dö, och anden,
Med halflyft vinge, står på gränsen re’n
Och ser med längtan utåt helgonstranden,
Bepurprad utaf evighetens sken.
Med lögn hvart blad i tidens bok står skrifvet,
Och lifvet är blott död — men döden lifvet.

Snart verlden knöt med grafven min försoning,
Och idel ljus blef allt som midnatt var.
I grafven såg jag förr en fasans boning,
I verlden blott ett fält, som sällhet bar.
Väl mig! försvunnit har det falska hvimmel:
Nu verlden är en graf — men grafven himmel.