Gläd dig, du helga kristenhet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gläd dig, du helga kristenhet
av Okänd
Översättare: Laurentius Petri Nericius
Översättning av den latinska julpsalmen Gaude Viseeribus och näst sista psalmen i Swenske Songer eller wisor 1536. Psalm 124 i 1695 års psalmbok, 1814 bearbetad av Samuel Johan Hedborn och senare av Johan Olof Wallin för 1819 års psalmbok, i en version som behöllls i 1937 års psalmbok (nr 59). De bägge sista verserna publicerade i "Tempeltoner" i ett körarrangemang. På Wikipedia finns en artikel om Gläd dig, du helga kristenhet..


1.
Gläd dig, du helga kristenhet,
Bekänn, besjung din salighet!
Ty Jesus kommen är,
Som dig det budskap bär,
Att Herren dig har evigt kär.

2.
Fullbordat är det löftets ord,
Som Herren gav en fallen jord;
Ty född är kvinnans säd.
O Adams släkt, dig gläd,
Till nådens tron med lovsång träd!

3.
Hör din profet, som, full av nåd,
Dig uppenbarar Herrens råd,
På ljusets väg dig för
Och så ditt hjärta rör,
Att du Guds lag av kärlek gör.

4.
O värld, din högste präst tillbed,
Som stiger till din frälsning ned!
Det är hans höga kall
Att rädda dig ur fall:
Sig själv för dig han offra skall.

5.
Din konung möt, som sträcker ut
Ett välde utan gräns och slut!
På sanning, nåd och frid
Han, mäktig, hög och blid,
Sin tron befäst för evig tid.

6.
Beseglat är de trognas hopp:
Rättfärdighetens sol går opp;
Nu Herrens klarhets ljus
Bestrålar jordens grus
Och leder oss till Fadrens hus.

7.
Ditt folk, o Jesu, gläder sig;
Vårt hjärta frälst välsignar dig.
I helighetens skrud,
Med tacksamhetens ljud
All världen prise dig, vår Gud!