Gud över oss förbarmar sig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
GUdh ware oss barmhertigh och mild
av Martin Luther
Tysk originaltitel Es woll' uns GOTT genädig seyn, översatt av Olaus Petri. I 1695 års psalmbok nr 67 med inledningen GUD ware oss barmhertig och mild under rubriken "Konung Davids Psalmar." Senare bearbetad av Johan Olof Wallin för 1819 års psalmbok. Texten i Psaltaren 67 inspirationskälla för texten. På Wikipedia finns en artikel om Gud över oss förbarmar sig..


Versionen i Göteborgspsalmboken 1650s. 88-89 under rubriken "Om Gudz Ord och Försambling".[redigera]

1.
Gudh ware oss barmhertigh och mild/
Förläner oss Nåder sina/
Sina Anletz Liuus och Kärlecks Eeld/
Öfwer oss låte gå och skijna/
At wij hans Wägar känna må/
Hans signade wilja lära/
Bland alla Hedna spörja ock så/
Christum wår Heel och ähra/
All Prijs och Lofford bära.

2.
At tacka må och lova tigh/
O HErre Gudh all Tunga
Och hela Werlden frögda sigh/
Medh Lust och Glädie siunga/
At tu til oss hijt kommen äst/
Then rätta Domen hålla/
Och wil thet bekomma aldrabäst/
Synder förlåtas alla
Them som här til tigh falla.

3.
Ja/ tacke Gudh och lofwe tigh/
Alt Folk medh Dygd och fromma/
Sij/ Jorden bär nu rijkeligh/
Sijn frucht medh Gröda och Blomma!
Oss signe Fader/ så ock Son/
Oss signe Gudh then helge And/
Alswäldigh Gudh i Himmelsk Thron/
Fruchtes och wördes i all Land/
Wij säije aff Hiertat/AMEN.

Nr 402 i 1819 års psalmbok[redigera]

Gud över oss förbarmar sig i 1819 års psalmbok.

1.
Gud över oss förbarmar sig,
Han låter för de sina
Så kärleksrik och nådelig
Sitt klara anlet skina,
Att vi hans vägar känna må,
Hans helga vilja lära,
Att vi på jorden må förstå
Hans salighet och ära
Och honom lov hembära.

2.
Så tacka må och lova dig,
O Herre Gud, all tunga
Och hela världen fröjda sig,
Med lust och glädje sjunga;
Ty, Herre, du är allas hopp,
Som ödmjukt till dig falla:
Årets tider och jordens fruktbarhet
Du hugnar, hägnar, håller opp,
Hugsvalar, hörer alla
Som dig i tron åkalla.

3.
Ja, tacke, Gud, och love dig
Allt folk med dygd och fromma:
Se, jorden bär nu rikelig
Sin gröda, frukt och blomma.
Högtlovat vare i all land
Ditt namn båd när och fjärran!
Välsignat haver oss din hand:
All världen prise Herran!
All världen frukte Herran!