Hör migh o Gudh

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hör migh o Gudh
av Ludwig Oeler
Översättare: Haquin Spegel
Psalm 25 "Then 5. K. Davids Psalm" i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer. På Wikipedia finns en artikel om Hör migh o Gudh.


[ 36 ]

1. HÖr migh o Gudh/ gif på mitt taal
Grann acht/ ty jagh nu bedia skal/
Min Konung och min käre Gudh!
Anamma mina böners liud.

2. Til andacht wil jagh skicka migh/
Och bittida åkalla tigh:
Tu wärdes til min böön tå see/
Och tidigt tröst och nådh betee.

3. Tu äst eij then/ som haar behag
Til argt folck och the ondas lagh:
All synd hon är tigh styggelig/
Then ond är blifwer eij för tigh.

4. Förmäten munn skal eij beståå/
Men af tin munn en hård doom fåå.
Tu hatar the ogierningzmän/
Men äst the fromas Gudh och Wän.

5. Then som medh flärd och falskhet faar/
Skal medh sin list blij vppenbar/
Och för then hela werld beskämd
Igenom tin rättwisa hämd.

6. Then som blodgirig och wredsam är/
Kan tigh eij wara täck och kär;
Eij heller then som hatefull
Sin nästa lönligt stielper kull.

[ 37 ]

7. At jagh från sådan synd och skam
Må warda frij/ wil jagh gåå fram
Vthi titt huus/ och bedia tigh/
At tu migh styrer nådelig.

8. Led/ HErre/ migh alt som tu weet/
Och lär migh tin rättferdighet/
Lät migh eij falla/ så at the/
Som hata migh/ sin glädie see.

9. The äro alle fulle af list;
I theras munn är intet wist:
Ty tungan är en öpen groop/
Och orden rätt en etterhoop.

10. Gudh döm them/ at the weta må
Thet the på onda wägar gåå.
Lät theras vpsåt fela slätt/
The stadne som eij wandra rätt.

11. Men gif them glädie och ewig roo/
Som til tigh hafwa satt sin troo:
Beskydda them vthi tin famn/
Som trösta vppå JEsu Namn.

12. Thet troor jagh wist tu giöra wil/
Ty tu äst ju benägen til/
At hägna the rättferdiga wäl/
Medh nåder kröna theras siäl.