Inbjudning till prenumeration

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  »De rebus omnibus et nonnullis aliis»
Eldbränder och gnistor
av Henrik Bernhard Palmær
Red. Arvid Ahnfelt

Inbjudning till prenumeration
Yttersta domen i Kråkvinkel  →


[ 91 ]


Inbjudning till prenumeration[1].


(Teatern föreställer ett högvälboret förmak, innehållande diverse Hans Nåder och Hennes Nåder. Östgöta korrespondenten, med Fortunati hatt på hufvudet — och följakteligen osynlig, står midt på golfvet. Han har infunnit sig af nit för vetenskapen; ty han studerar zoologi.)

Hans Nåd A: Har ni läst Östgöta korrespondenten?

Hans Nåd B: Den gemena tidningen!

Hans Nåd C: Det brutala bladet!

Hans Nåd D: Jag läser aldrig Östgöta korrespondenten.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Utom när du är ensam och dörren väl stängd.

Hennes Nåd E: Jag läser den, men toge jag i den, skulle jag smutsa fingrarna. DerfÖr nyttjar jag tång.

Hennes Nåd F: Jag har förbjudit mina döttrar att läsa den, alltsedan der var införd en oanständig artikel af Schleiermacher, med titel “Katekes för ädla qvinnor“.

Östg. korresp. (för sig sjelf): O fänad, fänad!

Hans Nåd A: Han lemnar ingen i fred.

Hans Nåd B: Han skrifver om biskopen.

Hans Nåd C: Han skrifver om domprosten.

Hans Nåd D: Han skrifver om landshöfdingen. [ 92 ] Hennes Nåd E: Tänk om han börjar att skrifva om oss med.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Varen trankila, käringar! Er bryr jag mig icke om.

Hennes Nåd F: Gud vet hur vi skola blifva af med den fatala menniskan. Det var ett syndastraff, att han kom hit.

Hans Nåd A: Ingen hederlig karl borde umgås med honom.

Hans Nåd B: Han borde sättas på fästning.

Hans Nåd C: Och det för lifstid.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Ha, ha, ha, ha!

Hans Nåd D: Saken är allvarsam, mitt herrskap! Hvart skall detta taga vägen? Tronen vacklar, sjelfva altaret vacklar, och —

Östg. korresp. (för sig sjelf): Och tuppen grasserar bland perlhönsen.

Hans Nåd A: Jag prenumererar icke till nästa år.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Så låt bli.

Hans Nåd B: Jag prenumererar icke.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Så låt bli.

Hans Nåd C: Jag prenumererar icke.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Så låt bli.

Hans Nåd D: Jag prenumererar icke.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Så låt bli.

Hennes Nåd F och Hennes Nåd F: Vi prenumerera icke heller.

Östg. korresp. (för sig sjelf): Det låter, som skulle till nästa år min tidning endast komma att läsas af förnuftigt folk.

Chorus af Hans Nåder och Hennes Nåder: Kack, kack, kack, kack, kack, kack, kack, kack, kack, kaa-kack!

<br


  1. Ur Östgöta korrespondenten 1838.