Jesu! tu äst wår salighet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
JEsu tu all wår Saligheet
av Laurentius Petri Nericius
Ursprunget till denna psalm är den latinska hymnen Jesu nostra redemptio. Här i en svensk översättning ur Göteborgspsalmboken 1650 (s. 166-167), som skiljer sig lätt från versionen i Swenske Songer eller wisor 1536. I 1695 års psalmbok nr 175 under rubriken "Om Christi Himmelsfärd" På Wikipedia finns en artikel om Jesu! tu äst wår salighet..


Jesu nostra redemptio

JEsu tu all wår Saligheet/
alt wårt begär och Kärligheet/
Tu som äst Gudh och Skapare blijd/
Bleeff Man i Werldzens sidsta tijdh.

Barmhertigheet tigh öfwerwan/
At tu togh bort wårt Syndaband/
Tu gaff tigh i then bittra Dödh/
Och frälste oss aff Dödzens Nödh.

Helwetit tu igenom gick/
Förlöste Fångar wäldeligh/
Foor sedan til titt Faders Land/
Och sitter på Gudz högra Hand.

Tijn Godheet och Barmhertigheet/
Hafwer oss alt thetta beteedt:
Wår egen Förtienst thet ey förmå/
At wij skulle the Nåder få.

Ty tacke wij tigh JEsu Christ/
Som oss hafwer then Nådh bewijst/
Ähra och tack i Ewigheet/
Skee tigh för tin Barmhertigheet