Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Anders Oscar Wilhelm Bæckström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 179 ]

Anders Oscar Wilhelm Bæckström. K. T:ne 1 juli 1885—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1898. Dr. T. 1 juli 1898—30 juni 1901. K. T. gästspel: 26 dec. 1900—29 jan. 1901, 8 ggr. Nya K. Dr. T. gästspel på nyåret 1912 och i april och maj 1913.

Född i Hvitaby i Kristianstads län den 26 juni 1854 (son af fabrikören Johan Fredrik Bæckström och Carolina Nordbladh). Sedan han genomgått Jönköpings elementarskola, var han 1873—74 anställd på Carnegie & Komps kontor i Göteborg men ingick sistnämnda år som extraelev vid Kungl. Teaterns elevskola, där han stannade i tre år. Hans skånska dialekt tycks ha varit honom ett svårt hinder, och Knut Almlöf, skolans föreståndare, rådde honom flera gånger »att återgå till näringarna». Han vände sig till fru Bertha Tammelin, och hon lärde honom tala högsvenska. Med rekommendation af J. Jolin fick han anställning vid Svenska Teatern i Helsingfors hösten 1877, stannade där ett år och öfvergick 1878 till Nya Teatern i Stockholm, som nu leddes af fru Stjernström. Under det spelår, han var fästad vid Nya Teatern, [ 180 ]utförde han olika roller, gymnasisten i »Kråkfötter», Abilgard i »Engelbrekt och hans dalkarlar», Marcel i »Vildfågel», hofnarren i »Drottning Margot och Hugenotterna», köpmannen Birch i »Hvem är han?», borgmästaren i »Leonardo». I komiska gubbroller lyckades han bättre än som älskare och ung riddare.

Åren 1880—85 var han anställd vid Stora Teatern i Göteborg under Hillbergs, Fr. Hedbergs och Lorentz Lundgrens ledning, därpå följde engagement vid Kungl. Teatern till 1901, då han tog anställning hos Alb. Ranft. Han uppträdde då först på Djurgårdsteatern i den franska farsen »Sendraget», därefter under vintersäsongen på Södra Teatern i Lundströms roll i »Andersson, Pettersson och Lundström» (öfver 100 gånger) och som prästen i »Ett köpmanshus i skärgården» och sedan mestadels på Svenska Teatern intill 1911. I början af följande år gästspelade B. på nya Dramatiska Teatern i »En minnesfest», »Michel Perrin», »Första fiolen», samt i april och maj 1913 i »Jeppe på berget» och »Fregattkaptenen».

B:s första roller på Dramatiska Teatern voro gamle Ekdal i »Vildanden», Jörgen i »Ambrosius», Per klockare i »Erasmus Montanus» — han spelade vintern 1885—86 äfven Löparnisse i »Wermländingarne» på Stora Teatern. Bland hans öfriga roller på Dramatiska Teatern märkas Turman i »Geografi och kärlek», Morten Kiil i »En folkfiende», Mortensgård i »Rosmersholm», Orgon i »Tartuffe», Kapten Puff, Argan i »Den inbillningssjuke», Dilling i »Första fiolen», Blandinet i »De små fåglarne», Etatsrådet i »Kära släkten», Daniel Hejre i »De ungas förbund», Borgmästaren i »Revisorn», prästen Stråman i »Kärlekens komedi», Spole i »En midsommarnattsdröm», Mårten i »Mäster Olof», Tobias i »Trettondagsafton», Fromont i »Fregattkaptenen», Forsslund i »Ett lysande parti», Pumpendal i »Svärfar», titelrollen i »Magister Bläckstadius», Konjander i »Hittebarnet», kommerserådet Mühlingk i »Ära», Gråström i »Ett resande teatersällskap», Fritz i »Civilklädd», Claudio i »Mariannes nycker», Joseph i »Vi skiljas». Bland hans roller på andra teatrar märkas dödgräfvaren i »Hamlet», Autolycus i »En vintersaga», Falstaff i »Henrik IV» (Svenska Teatern, januari 1907), Jeppe på berget, doktor Jüttner i »Gamla Heidelberg», Striese i »Sabinskornas bortröfvande», Ole Madsen i [ 181 ] »Den röde hanen», Beermann i »Moral», Heinz Hagedorn i »Ungdomsvänner» samt Bræsig i »Lifvet på landet» (en annan dramatisering än den äldre och populära, uppfördes endast några få gånger på Vasateatern).

I januari 1913 uppträdde B. på Dagmarteatern i Köpenhamn som Falstaff. Samma år och 1914 gästspelade han i Helsingfors och Åbo. Under de följande åren har han uppträdt som gäst på nya Intima Teatern i Stockholm som Argan i »Den inbillningssjuke», Herman von Bremen i »Den politiska kanstöparen», Schröderheim i Strindbergs »Gustaf III», Heinz i »Ungdomsvänner». På denna teater firade han sitt 40-årsjubileum som skådespelare den 13 dec. 1917, då han uppträdde som Kapten Puff och som Jeronimus i »Pernilles korta frökentid». Hösten 1918 spelade han på samma scen sir Peter Teazle i »Skandalskolan». I början af 1919 uppträdde han under en landsortsturné i sin gamla roll i »På vakt». Turnén måste afbrytas, då han skadat sig i en fot. Ena benet måste amputeras. B. afled några dagar efteråt — den 24 febr. — af hjärtförlamning.

Han erhöll Litteris et artibus den 1 dec. 1895 och blef riddare af Vasaorden den 6 juni 1917. — Gift 1) den 8 dec. 1888 med skådespelerskan Lina Sandell (se d. n., äktenskapet upplöstes i juni 1891), 2) den 12 juni 1899 med Maria Janson, dotter af byggmästaren A. G. Janson.