Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Ida Aalberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ernesto Rossi
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Ida Aalberg
Anders Oscar Wilhelm Bæckström  →


[ 178 ]

Ida Aalberg. K. St. T. gästspel 11 maj 1885. K. Op. 10 sept. 1894. K. Dr.  T. 17 sept.—6 okt. 1896, 16 ggr.

Född i Janakkala socken i Finland den 3 dec. 1858 (dotter af banmästaren Anders Aalberg och Charlotta Lindroos). Hon blef redan som barn elev vid Finska Teatern i Helsingfors och debuterade där den 2 dec. 1877 som Boriska i det magyariska folkskådespelet »Kylän heittiö». Kort efter sin debut i Helsingfors afreste hon till Dresden för att utbilda sig i den sceniska konsten. Efter återkomsten till Helsingfors år 1879 uppträdde hon med ständigt växande bifall på den finsktalande scenen bl. a. som Louise i »Kabal och kärlek», Valborg i »Axel och Valborg» och Nora i »Ett dockhem», den sistnämnda en af hennes glansroller. Hon uppträdde därefter på olika europeiska scener och eröfrade sig så småningom ett namn som en af Europas förnämsta skådespelerskor. Sålunda uppträdde hon exempelvis år 1890 på tyska språket i Berlin, tillsammans med Josef Kainz, som Louise i »Kabal och kärlek» och som Julia i »Romeo och Julia». Hennes framgång var lysande och blef det ej mindre följande år i Petersburg, där kritiken enstämmigt förklarade, att man aldrig sett ett motstycke till hennes Julia. I Stockholm uppträdde hon första gången i maj 1885, då hon på Kungl. Stora Teatern spelade Ofelia mot Rossi som »Hamlet». Andra gången hon visade sig för Stockholmspubliken var under första veckan i september 1894, då hon [ 179 ]på Vasateatern uppträdde bl. a. i titelrollen i det finska skådespelet »Kirsti Fleming», som Thérèse Raquin, Marguerite Gautier i »Cameliadamen», Santuzza i Giovanni Vergas skådespel med detta namn och som Adrienne Lecouvreur (i de två sista akterna). Därefter uppträdde hon på Kungl. Operan den 10 sept. i »Cameliadamen». Dessa uppträdanden stodo i samband med den af Harald Molander och Emil Grandinson anordnade »Tournée Ida Aalberg», som under september och oktober 1894 med eget sällskap besökte en del större svenska städer. Hennes tredje gästspel i Stockholm ägde rum på Kungl. Dramatiska Teatern hösten 1896, då hon spelade Elisabeth i Hermann Sudermanns skådespel »Undangömd lycka» (11 ggr) och titelrollen i »Odette» (5 ggr).

Ida Aalberg var två gånger gift: första gången 22 nov. 1877 med advokaten, juris kandidat Lauri Kivekäs i Helsingfors (död 1893), andra gången i juni 1894 med baron Alex. Yxkull-Gyllenband.

Hon afled i Petersburg den 17 jan. 1915. Sina sista lefnadsår tillbragte hon i den ryska hufvudstaden.