Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Johan Reinhold Örtengren

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Bror Isak Ture Albin Widberg
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Johan Reinhold Örtengren
Wilhelm Cappele Kloed  →


[ 188 ]

Johan Reinhold Örtengren. K. T:ne 1 jan. 1886—30 juni 1886; ånyo 1 aug. 1887—30 juni 1888.

Född i Torsåkers socken i Gestrikland den 5 okt. 1862. Föräldrar kaptenen Sven Reinhold Örtengren och Selma Lovisa Hedlund. Efter att ha genomgått Gefle högre elementarläroverk studerade han för Fritz Arlberg 1880, var elev vid Kungl. Teatrarnes elevskola 1 juli 1882—30 juni 1885 och vid Musikkonservatoriet 1883—85, där han studerade sång för professor Günther. På Kungl. Teatern debuterade Ö. som Papageno i »Trollflöjten» den 20 sept. 1885 och som Mazetto i »Don Juan» den 8 dec. s. å., hvarefter engagement följde. 1886—87 uppehöll sig Ö. i Paris, där han studerade sång för Romain [ 189 ]Bussine. Bland hans roller under de ett och ett halft spelår, han var fäst vid Kungl. Operan i Stockholm, märkas Escamillo i »Carmen», Lothario i »Mignon», Jacque Sincerès i »Andorradalen» och Plumkett i »Martha». Dessutom talrollen Kure i »Strandbybor» och Anders i »Wermländingarna». 1888 öfverflyttade Ö. till Förenta staterna, fick genast anställning som solist i Unitykyrkan i Chicago, var under två årtionden (1890—1910) kördirigent i samma stad och 1892—1910 professor vid Chicago Musical College. Den stora svensk-amerikanska kör, han ledde, hette »The American Union of Swedish Singers», bland enskilda körer äro att nämna »The Swedish Glee-Club» of Chicago, »Sveas söner» of Rockford, »Svithiod Singing Club» of Chicago, »The Mendelssohn Club» of Rockford, »The Ladies Chorus» of Belvidere, Ill. Han var dirigent för den svensk-amerikanska konsertturnén till Sverige under utställningsåret 1897 och likaså för den elitkör, som 1910 gästade Sverige. Från nämnda år har Ö. varit bosatt i Stockholm, där han öppnade en sångskola. 1918 blef han kassör vid Kungl. Teatern.

Gift 1890 i Chicago med pianisten Mimmi Lindström från Hudiksvall.