Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Edla Theresia Charlotta Augusta Saxenberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 54 ]


Edla Theresia Charlotta Augusta Saxenberg. K. T:ne 1 okt. 1872—30 juni 1879.

Född å Hakunge gods i Össeby-Garns församling af Stockholms län den 9 nov. 1843 (dotter af godsägaren Abraham Saxenberg och Christina Sofie Bennet). Under åren 1865—69 var hon elev vid musikkonservatoriet, hvarefter hon fortsatte att sjunga dels för Julius Günther, dels för Fritz Arlberg, hvilken senare i henne såg en uppgående stjärna och lifligt uppmanade henne att ägna sin klangfulla altstämma åt operascenen, hvarom hon själf hade varit tveksam. Sedan studerade [ 55 ] hon för den berömda sånglärarinnan, madame Pauline Viardot i Paris, hvarefter hon debuterade på Kungl. Stora Teatern den 31 maj 1872 som Fidés i »Profeten» och den 12 juni s. å. som Hedvig i »Wilhelm Tell» och blef då genast anställd vid operascenen, hvilken hon sedan tillhörde i sju år. Härunder utförde hon bl. a. stora altpartier, utom Fidés, Ortrud i »Lohengrin», Bergadrottningen i »Den bergtagna» och Nancy i »Martha». Hennes röst hade en utomordentligt vacker klang och ett storartadt omfång. »Med största omsorg löste hon sina uppgifter och man hänfördes af djupet och innerligheten i hennes stämma.» Efter sin afgång från operascenen ägnade hon sig under 1880-talet åt sångundervisning. Efter långvarigt lidande afled hon i Stockholm den 1 mars 1898.