Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Frederik Carl Christian Brun

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Emil Alexander Linden
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Frederik Carl Christian Brun
Elsa Elfrida Margareta Stenhammar  →


[ 209 ]

Frederik Carl Christian Brun. K. St. T. gästspel: 11 jan.—20 febr. 1888, 10 ggr. K. Op. fast anställning: 1 aug. 1888—30 juni 1889.

Född i Odense den 21 april 1852; föräldrarna voro teaterdirektören och teaterförfattaren Michael Wallem Brun och den vid det Kongelige Teater i Köpenhamn anställda operasångerskan Ida Rantzau; farfadern var biskopen och skalden Johan Nordal Brun i Bergen, författaren till »Zarine» och »Einar Tambeskielver», de två första originalsorgespelen i den dansk-norska litteraturen näst efter Johannes Ewalds »Rolf Krage». Frederik Brun blef student 1870 och genomgick därpå Köpenhamns musikkonservatorium. År 1875 studerade han sång för Lablache i Paris, hvarpå han den 30 maj 1876 debuterade på det Kongelige Teater i Köpenhamn som Almaviva i »Barberaren i Sevilla». Vid denna scen var han engagerad spelåren 1877—1882. I december 1882 uppträdde han några gånger på Operan i Berlin som »Faust», hvarpå han under ett par år var engagerad vid Casino i Köpenhamn. 1886 återvände han till det Kongelige Teater. Efter ett gästspel på Kungl. Stora Teatern i Stockholm i början af år 1888 blef han från hösten samma år af Conrad Nordqvist engagerad på ett år, medan Arvid Ödmann var anställd vid den danska operascenen. Här uppträdde han bl. a. som Lohengrin, Faust och Don José i [ 210 ]»Carmen». Af dessa uppgifter lyckades han bäst i den förstnämnda rollen, där hans skarpt pointerade spel och dramatiska sångsätt voro af ganska god verkan. Däremot lämpade han sig mindre för de mera lyriska partierna. När engagementet i Stockholm var tilländalupet, var han åter engagerad vid det Kongelige Teater i Köpenhamn under spelåren 1890—1900 och utmärkte sig nu bl. a. som framstående Wagnersångare. Han lämnade emellertid den danska operascenen, innan han uppnått pensionsåldern och har under de senare åren mestadels verkat som pianist på restauranger och kaféer i Sverige.