Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Fanny Amalia Westerdahl

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Carl Georg Dahlqvist
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910
personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Fanny Amalia Westerdahl
Carl Edvard Stjernström  →


[ 85 ]

Fanny Amalia Westerdahl, född Westerdahl. K. T. 1 juli 1836 —30 juni 1862. K. St. T. gästspel 27 okt. 1864—25 mars 1865 (12 gånger) och den 26 juni 1866.

Född i Stockholm den 21 febr. 1817 (dotter af konsertmästaren Carl Johan Westerdahl och Brita Christina Roxell). Elev den 1 juli 1828. Redan vid 12 års ålder spelade hon Julie i »Den förtroliga aftonmåltiden» den 26 okt. 1829; men hennes egentliga debut var som Carolina i »Baschan i Suresne» den 21 nov. 1831. Bland hennes öfriga roller förtjäna isynnerhet anföras: Louise i »Kabal och kärlek», Isaura i »Lifvets skola», titelrollerna i »Jenny Mortimer», »Hedvig eller Banditbruden», »Johanna af Montfaucon», »Griselda», »Louise de Lignerolles», »Fröken de Belle Isle», och »Eulalie Pontois», Amalia i »Röfvarbandet», Katarina Månsdotter i »Erik XIV» och Anna i »Wermländingarne». Hon utmärkte sig för en ovanlig fägring och var i besittning af en icke stor, men särdeles behaglig sångröst, hvarför hon äfven uppträdde i sångroller, sådana som Cendullon, Papagena, Betly i »Alphyddan» m. fl. — På äldre dagar öfvergick hon till mère-noble-rollerna i skådespelen och komedierna, och bland hennes bästa framställningar i denna genre var Fru Dupuis i »Ett hem» af Octave Feuillet och Gertrud i »Hamlet». Fru Westerdahl utmärkte sig isynnerhet, för värma och innerlighet, hennes styrka var icke reflexion utan inspiration, som sällan slog fel, därför att den understöddes af utmärkta framställningsmedel och väl skolad teknik. Efter att i 26 år ha tillhört Kungl. Teatern lämnade hon scenen och hade sin afskedsrecett den 21 juni 1862, då hon utförde Fru Dupuis roll i «Ett hem». Två år efter sitt afskedstagande uppträdde hon på Kungl. Stora teatern som Drottningen i »Hamlet» och som Maria Euphrosina i »Karl den elfte». Hennes [ 86 ] sista uppträdande på scenen ägde rum den 26 juni 1866 i »Hamlet». Död i Stockholm den 27 mars 1873. — Gift 1837 med skådespelaren vid Kungl. Teatern Carl Edvard Hjortsberg, men skild 1849, hvarefter hon kallade sig fru Westerdahl.