Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Gurli Maria Sofia Palm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Zelma Axelina Lindqvist
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Gurli Maria Sofia Palm
Georg Gottfried Törnquist  →


[ 34 ]

Gurli Maria Sofia Palm, född Hjortsberg. K. T:ne 1 sept. 1870—30 juni 1872; ånyo 1 sept. 1873—30 juni 1876.

Född i Stockholm den 21 april 1843; föräldrarna voro fraktstyrmannen, f. d. skådespelaren vid Kungl. Teatern Abraham Theodor Hjortsberg (son af Lars Hjortsberg) och Mary Elisabeth Åberg. Elev vid Kungl. Teatern 1858—1860 och sedan hos Edvard Stjernström vid Mindre Teatern 1860—1861; anställd som aktris därstädes 1861—1863; anställd från 1863 hos Ludvig Zetterholm vid Södra Teatern, där hon var den första som i Stockholm utförde titelrollen i Offenbachs operett »Sköna Helena», som uppfördes å nämnda scen första gången den 11 maj 1865, två veckor innan stycket gafs på Kungl. Dramatiska Teatern. Vid de kungl. teatrarne anställdes hon från den 1 sept. 1870 under två år som korsångerska och tillika som aktris; efter ett års bortovaro blef hon ånyo engagerad den 1 sept. 1873, men då endast som aktris. Bland hennes roller må nämnas: Märta Leijonhufvud i »Kung Märta», där hon, enligt [ 35 ]styckets förtattares omdöme, »gaf en god och väl genomtänkt bild af den kraftiga Stureänkan», Catarina Ashley i »Ladyn af Worsley-Hall» och Markisinnan i »Regementets dotter». Efter sin afgång från Kungl. Teatrarne tog hon 1877 anställning vid Nya Teatern i Helsingfors, hvarest hon med framgång verkade till sin död därstädes den 2 mars 1880. — Gift den 4 nov. 1865 med e. o. kammarskrifvaren vid Stockholms stads pantlåneinrättning Carl Johan Palm (död i Gnesta den 19 sept. 1907).