Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Ida Byström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Thekla Falck
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Ida Byström
Carl Wilhelm Emil Hillberg  →


[ 117 ] Ida Byström. K. Dr. T. 20 o. 22 maj 1879.

Född den 30 jan. 1853. Sina första dramatiska studier gjorde [ 118 ]hon hos fru Zelma Hedin, hvarefter hon erhöll engagement vid Svenska Teatern i Helsingfors spelåren 1873—78, där hon fick tillfälle att pröfva sina krafter i en mängd olika uppgifter, såväl dramatiska som lyriska. Under senare hälften af år 1878 åtnjöt hon undervisning af den berömda skådespelerskan madame Favart i Paris, dit hon begifvit sig sedan hon lämnat sin anställning i Helsingfors. På våren följande år kom hon till Stockholm, där hon på Kungl. Dramatiska Teatern uppträdde som Cecilia i »Kusinerna». Spelåren 1879—81 var hon anställd vid Nya Teatern i Stockholm (hos Josephson och Holmquist) och 1881—83 vid Stora Teatern i Göteborg (hos Frans Hedberg). Från Göteborg begaf hon sig till Paris, där hon bl. a. hade anställning vid Edenteatern. »Ida Byströms sceniska begåfning ägnade sig bäst för naiva eller skälmska roller, hvarvid hon understöddes af en okonstlad grace och en frisk, naturlig glädtighet, men äfven för känsligare uppgifter kunde hon gifva ett lyckligt uttryck». — Gift i Rom den 19 febr. 1895 med banktjänstemannen i Paris Alfred Cail.