Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Knut Herman Pontus Grip

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 29 ]

Knut Herman Pontus Grip. K. T:ne 1 okt. 1869—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1889.

Född i Stockholm den 20 maj 1848 (föräldrarna voro handlanden Thure Herman Mauritz Grip och Amanda Amalia Mannerberg). Före sitt inträde vid den kungl. scenen var han anställd vid Wilhelm Åhmans och Mauritz Pousettes sällskap spelåren 1865—67 och vid Södra Teatern 1867—69. Bland de roller han utförde på Kungl. Dramatiska Teatern kunna nämnas Ernest i »Debutanten och hennes far», Fridolin i »Fjärilsfebern», Klas i »Det skadar inte», Sir Frederic i »Sullivan», junker Claus i »Ambrosius», Florentin i »Den hvita halsduken», Joe i »En oslipad diamant», Francis Briot i »Onkel Sam» och Christophe i »En teaterpjes». Herman Grip, som var begåfvad [ 30 ] med ett för scenen ganska lämpligt yttre, var en samvetsgrann och för sin konst intresserad skådespelare. Han lämpade sig bäst för yngre, komiska figurer, isynnerhet eleganta narrar. Såväl innan han lämnat teaterbanan som sedermera, fäste han på ett fördelaktigt sätt uppmärksamheten på sig genom de välgörenhetsföretag, för hvilka han ställde sig i spetsen. Efter sin afgång från scenen ägnade han sig en tid åt affärsverksamhet. Han afled å Sabbatsbergs sjukhus den 31 jan. 1903. — Gift den 14 dec. 1886 med Ada Fallstedt.