Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Sigrid Sofia Matilda Elisabet von Essen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Nils Edvard Personne
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Sigrid Sofia Matilda Elisabet von Essen
Bernhardina Niehoff  →


[ 92 ]

Sigrid Sofia Matilda Elisabet von Essen sedan fru Strindberg. K. T:ne 1 juli 1877—30 juni 1881.

Född i Stockholm den 17 aug. 1850 (föräldrarna voro finska stabskaptenen, friherre Carl Reinhold von Essen och Elisabeth Charlotta Indebetou). Debuterade på Kungl. Dramatiska teatern den 27 jan. 1877 som Camille i »En teaterpjes» och den 13 april 1877 i titelrollen i »Jane Eyre», hvarefter hon från och med följande spelår erhöll fast anställning. Bland hennes [ 93 ]roller vid Kungl. Dramatiska Teatern må äfven nämnas Margareta i »Gillets hemlighet». Efter sin afgång från den kungliga scenen öfvergick hon till Nya Teatern (Josephson och Holmquist) där hon bl. a. utförde titelrollen i August Strindbergs »Herr Bengts hustru». Hon afgick dock snart från denna teater och lämnade scenen. Hon var aldrig någon framstående skådespelerska, men hennes spel utmärkte sig dock för en intelligent uppfattning. Under sina senare år var hon bosatt i Helsingfors, där hon afled den 21 april 1912. — Hon var gift två gånger: första gången år 1872 med d. v. kaptenen vid Svea Lifgarde, friherre Carl Gustaf Wrangel, men skild 1876; andra gången den 30 dec. 1877 med skriftställaren August Strindberg, i dennes första äktenskap, men skild efter några år.